headerimage headerimage
Tel: 072 535 35 40

Zelfverantwoordelijk en ervaringsgericht

Zelfverantwoordelijk leren gaat uit van de mogelijkheid dat de leerling invloed uitoefent op zijn onderwijs en op het product dat hij gaat maken. De
volgende mogelijkheden worden toegepast in vwo-Xtra:

 • de leerling leert door zelf te doen, door zelf te ervaren, zowel in samenwerking als individueel;
 • de leerling kan soms zelf kiezen met welke intelligentie hij leert. Dit komt bijvoorbeeld voor bij Tabasco in het MVT-onderwijs
  en bij keuzeopdrachten bij andere vakken;
 • de leerling mag soms kiezen welk onderwerp hij gaat bestuderen binnen een groter geheel, bijvoorbeeld in het kader
  van de Kust: een presentatie bij Nederlands of Aardrijkskunde of een biografie
  van een beroemde wetenschapper naar keuze uit de Gouden eeuw bij geschiedenis
 • de leerling kan soms zelf bepalen met welk product hij een bepaald onderwerp afsluit, bijvoorbeeld met een muziekstuk, een
  schriftelijk werkstuk of een presentatie;
 • de leerling kan soms zelf bepalen of hij alleen wil werken of in een groepje;
 • de leerling kan soms kiezen welke activiteit hij gaat doen op de buitenschoolse middag of op een presentatieavond;
 • de leerling kiest aan het eind van de 1e klas voor een keuzevak dat dan in de 2e en 3e klas wordt gevolgd;
 • de leerlingen in klas 1 en 2 kiezen zelf het thema van de vierde periode in het schooljaar.