headerimage headerimage
Tel: 072 535 35 40

Specials

 
Anglia
Wereldwijd wordt jaarlijks door het Chichester College in Engeland een examen Engels georganiseerd, het zogeheten ANGLIA-examen. Voor leerlingen van PCC Fabritius, Heiloo en Bergen bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan deze examens. Je wordt degelijk voorbereid.
 Lees verder >
Sportklas
Vijf uur lichamelijke opvoeding, clinics, toernooien, excursies en kennis maken met veel soorten sporten zoals boksen, klimmen, mountainbiken, schermen, skaten en skiën. Zo leer je samenwerken, leiding geven en organiseren. Lees verder >
 
 
Excellentiebouwstenen
In het kader van de stimuleringsmaatregel 'Excellentie en talentontwikkeling' van het Ministerie van OC&W en het continueren van vwo-Xtra in de bovenbouw, kunnen de leerlingen van 4 havo, 4 en 5 vwo op PCC deelnemen aan extra opdrachten en lessen. We bieden dit aan in de vorm van Excellentie Bouwstenen. Lees verder >
Chinees op PCC Het Lyceum
Als enige school in Alkmaar geven wij al sinds 2008 les in de Chinese taal en cultuur. China neemt een steeds grotere plaats in op het wereldtoneel en het bedrijfsleven. Onze leerlingen gaan jaarlijks op uitwisselingsbezoek. Ze bezoeken dan o.a. Beijing, de Chinese muur en Xian (terracotta leger). Lees verder >
 
 
Internationalisering op PCC Het Lyceum
Leren doe je niet alleen op school, maar ook buiten de schoolbanken. En soms in het buitenland. Daarom heeft PCC Het Lyceum een aantal interessante projecten op het gebied van Internationalisering. Lees verder >
Cambridge Engels
Op PCC Het Lyceum mag je meedoen aan de intensieve voorbereiding op het internationaal erkende Cambridge examen dat extern wordt afgenomen onder auspiciën van The British Council. Speciaal voor leerlingen uit de bovenbouw, die het Engels al goed beheersen. Lees verder >
 
 
PCC Het Lyceum als Bètaschool
Voor PCC Het Lyceum geldt dat samenwerking wordt gezocht met buitenschoolse partners, die een bijdrage kunnen leveren aan de bèta-activiteiten van de school. Lees verder >