headerimage headerimage
Tel: 072 535 35 40

PCC Het Lyceum als Bètaschool

PCC Het Lyceum is een Bètaschool

PCC Het Lyceum is - ook als Bètaschool -  sterk gericht op samenwerking. Zo wordt er in het kader van het project Jet-Net samengewerkt met de Koninklijke Marine.
De Marine verzorgt gastlessen op PCC Het Lyceum en excursies in hun haven in Den Helder. Een excursie m.b.t. navigatie is een mooi voorbeeld van deze samenwerking, of een gastcollege over drinkwater aan boord van marineschepen.

PCC Het Lyceum is ook aangesloten bij Bètapartners, een netwerk van scholen in Noord-Holland. Deze scholen werken samen met elkaar en met instellingen voor hoger onderwijs, met als doel het bèta-onderwijs uitdagender en interessanter te maken. Zowel voor leerlingen als docenten.
Samen met de andere leden van het netwerk streeft PCC Het Lyceum naar een goede aansluiting op vervolgonderwijs en het beroepenveld. De Bètapartners hebben hiervoor de Its Academy opgericht. Op de website hiervan worden relevante activiteiten voor leerlingen en docenten aangeboden.

Voor wat betreft de bèta-activiteiten ligt binnen PCC Het Lyceum de focus met name bij het ontwikkelen van een aantrekkelijk en uitdagend curriculum, waarbij extra aandacht is voor interdisciplinaire samenwerking, differentiatie en excellentie.

Zie ook: Samenwerking

 

 

ITS Academy