headerimage headerimage
Tel: 072 535 35 40

Cambridge Engels

 

Cambridge Certificates op PCC Het Lyceum


Waarom?

Engels neemt zowel tijdens je studie als op de arbeidsmarkt een steeds grotere plaats in. Engels is steeds vaker de voertaal. Dat kan zijn omdat colleges in het Engels gegeven worden, omdat je een tijdje in het buitenland gaat studeren of stage gaat lopen, of omdat je in je werk een goed niveau Engels moet beheersen. Het Engels is om al deze redenen veranderd van een vreemde taal naar een basisvaardigheid.

Op PCC Het Lyceum zien we het toenemende belang van het Engels voor onze leerlingen. Vanaf de derde klas worden daarom facultatief lessen Cambridge English aan onze leerlingen aangeboden.

Wat is het?

Je hebt vast gehoord van Cambridge University, één van de beste universiteiten ter wereld. De universiteit van Cambridge heeft een serie examens Engelse taalvaardigheid ontwikkeld die internationaal gelden als standaard. De bijbehorende diploma’s worden de Cambridge Certificates genoemd.

De Cambridge Certificates toetsen de volgende onderdelen:
-    Leesvaardigheid
-    Schrijfvaardigheid
-    Grammatica en woordenschat
-    Luistervaardigheid
-    Spreekvaardigheid

Een Cambridge Certificate blijft heel je leven geldig. Naast hogescholen en universiteiten zijn er honderden internationale bedrijven die de Cambridge Certificates erkennen.

We bepalen aan de hand van een intake en het beeld dat leerlingen neergezet hebben tijdens de vaklessen Engels of ze een goede kans van slagen hebben op het behalen van een Cambridge Certificate. De vakdocent speelt dan ook een belangrijke rol in het plaatsen van de leerling.

De examens worden verspreid over twee dagen afgenomen op het Horizon College in Alkmaar. De lessen volg je gewoon op PCC Het Lyceum.

Cambridge English en het ERK


Wat is het ERK?

ERK is de Nederlandse afkorting voor Europees Referentiekader, ook wel Common European Framework of Reference genoemd (CEFR). Binnen Europa zijn afspraken gemaakt over de taalbeheersingsniveaus voor de moderne vreemde talen. Deze afspraken worden internationaal herkent en gebruikt. In advertenties in binnen- en buitenland zie je steeds vaker dat er gezocht wordt naar iemand met bijvoorbeeld schrijfvaardigheid Engels op B2-niveau. Universitaire-, hbo- en mbo-opleidingen – niet alleen in Nederland - duiden hun vereisten ook steeds vaker in dit soort termen aan. Een opleiding of werkgever weet aan de hand van de ERK niveaus precies in welke mate de moderne vreemde taal beheerst wordt.

De verschillende ERK niveaus

Het ERK kent 6 niveaus, waarbij A1 het laagste niveau is en C2 het niveau is van de ‘near native speaker’ met een academisch denkniveau. De niveaus betekenen in alle landen in Europa hetzelfde en kunnen voor alle talen gebruikt worden.

In Nederland werken middelbare scholieren voor het vak Engels op een hoger ERK niveau dan dat zij doen bij Duits of Frans. In de 3e klas op Het Lyceum volg je Engels op A2/B1 niveau. Eindexamenkandidaten Engels op havo voeren veel vaardigheiden uit op B2 niveau, terwijl van vwo-kandidaten een B2/C1 niveau wordt verwacht.

bron: www.erk.nl/ouders/watiserk/  bron: www.erk.nl/ouders/watiserk/

Elk Cambridge Certificate kan direct gerelateerd worden aan een ERK niveau.


Vier certificaten op PCC Het Lyceum!


First Certificate in English (FCE)

Het FCE examen wordt over de hele wereld verreweg het meest afgenomen. Het is een diploma op bovengemiddeld niveau (ERK-B2) voor diegenen die het Engels veelvuldig nodig hebben voor hun opleiding, werk of in het dagelijks leven.

Het FCE-programma staat open voor leerlingen uit 3 vwo(-Xtra) en 3, 4 en 5havo.

Cambridge Business Vantage (BEC)

Het Cambridge Business Vantage diploma (ERK-B2) is gericht op 3 vwo-Xtra en 4 en 5 havo leerlingen die na het behalen van hun middelbare schooldiploma een economische studie willen volgen. Het BEC Certificate wordt erkend door o.a. de Hogeschool van Amsterdam/economie en management, de Erasmus Universiteit, de Rotterdam School of Management, en de Fontys Hogeschool.

Het BEC-programma staat open voor leerlingen uit 3 vwo(-Xtra), en 3, 4 en 5 havo.

Certificate in Advanced English (CAE)

Het CAE biedt een diploma op zeer hoog niveau (ERK-C1) en geeft toegang tot veel binnen- en buitenlandse universiteiten en hbo-opleidingen.

Het CAE-Programma staat open voor leerlingen uit 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo.

Certificate of Proficiency in English (CPE)

Onze allerbeste leerlingen kunnen opgaan voor het hoogst haalbare diploma; het zogenaamde Certificate of Proficiency in English (CPE). Dit certificaat is bedoeld voor vergevorderde studenten Engels. Het niveau is dan ook dat van een ‘near native speaker’ (ERK-C2).

Het CPE–programma staat open voor leerlingen uit 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo.

In onze regio wordt de combinatie van deze vier Cambridge Certificates alleen op PCC Het Lyceum aangeboden!

In alle gevallen gaat op PCC Het Lyceum een kosteloze intake vooraf aan deelname aan het Cambridge-lesprogramma. De uitkomst van de intake is bindend en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.


Examens en kosten

De Cambridge-lessen vallen op PCC Het Lyceum onder het excellentiebouwstenen programma. Er zijn geen extra leskosten aan verbonden. Wel komen de examenkosten voor eigen rekening waarbij de kosten voor het BEC Certificate het hoogst zijn. Het examengeld van de diverse certificaten varieert tussen 220 en 265 Euro*, afhankelijk van het type certificaat (FCE, BEC, CAE of CPE).

De Cambridge Examens worden eind mei, of in juni afgenomen op het Horizon College.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Esther Heijne | Docent Engels                           Salomé Kesoemoarso | Docent Engels

 

 

* prijspeil 2018