Verder na de brand...

Hoe pakt PCC Fabritius de draad weer op, na de brand van zondag 9 februari jl.?


UPDATE (vr 14-2-2020 om 10.00 uur):

Gisteren (donderdag 13 februari jl.) kwamen de leerlingen en ook veel ouders/verzorgers naar ons eigen schoolgebouw PCC Fabritius (zie foto hieronder). 
We hebben met elkaar terug- en vooruit gekeken.
Vandaag (vrijdag 14 februari) worden de herkansingen afgenomen op het Horizon College. We wensen onze eindexamenkandidaten veel succes toe!

Na de voorjaarsvakantie starten we dan op de nieuwe locatie bij Hogeschool Inholland Alkmaar aan de Bergerweg 200. Daar kijken we allemaal erg naar uit. Het zal wel even wennen worden, maar we zijn in ieder geval allemaal bij elkaar. Dat is een fijne gedachte!

Vanaf maandag 24 februari gaan we het normale lesrooster weer opstarten.
Voor het zover is moet nog veel worden gedaan en geregeld. Er moeten nog spullen worden schoongemaakt, ruimtes worden ingericht, kortom ‘we moeten nog een beetje landen’.

Voor nu wensen we iedereen een fijne vakantie.
We zien elkaar graag over ruim een week!

Team FabritiusUPDATE (do 13-2-2020 om 12.30 uur):

We hebben mooie huisvesting gevonden voor onze hele vestiging, vanaf de voorjaarsvakantie voor de duur van de herstel/herbouw-periode.
Lees de uitgebreide PERSVERKLARING.

UPDATE (wo 12-2-2020 om 0.00 uur):

Mieke Hollanders, docente NE op PCC Fabritius, over de eerste schooldag van onze eindexamenkandidaten bij het Horizon College:

Na het verdrietige nieuws en de trieste aanblik van het verbrande gebouw, konden we vandaag met de examenklassen terecht op het Horizon college. Gisteren kregen de docenten een rondleiding en uitleg. Pasjes regelen, inlog voor de computers, de koffiecorner, alles om ons een beetje thuis te laten voelen.
Samen hebben de docenten een rooster in elkaar gezet waarbij we vooral het bij elkaar zijn en de rust centraal wilden hebben staan.

Vanmorgen waren de eerste groepen leerlingen ruim op tijd aanwezig en konden we hen in de conferentieruimte informeren over alle gebeurtenissen, gevolgen van de brand en de toekomst. De leerlingen waren muisstil en onder de indruk. Daarna gingen de leerlingen naar het lokaal met de mentor waar ruimte gegeven werd om gevoelens te uiten en vragen te stellen. Na een poosje kwam de vraag; ‘Kunnen we nu weer gewoon Nederlands doen, mevrouw?’
De eerste paar lessen waren de leerlingen wat bedeesd en stilletjes; onder de indruk van het verhaal en het grote gebouw. Na de eerste pauze werden ze wat meer henzelf en kwebbelden ze er weer vertrouwd op los.

Ik ben blij dat we samen met de leerlingen en de collega’s de schouders eronder hebben gezet en dat we vandaag tot een succes konden maken. Met opgeheven hoofd vooruit!
Eindexamenleerlingen PCC Fabritius onderdak op Horizon College
Eindexamenleerlingen PCC Fabritius aan het werk op tijdelijke locatie Horizon College


UPDATE (wo 12-2-2020 om 7.30 uur):

Vandaag gaan de lessen aan onze eindexamenleerlingen weer van start, in lokalen van het Horizon College aan de Kruseman van Eltenweg 4 in Alkmaar. Fijn!
Komende dagen tot aan de voorjaarsvakantie zijn ook contactmomenten in ons eigen schoolgebouw gepland met de leerlingen uit onze andere jaargroepen.
Donderdag 13 februari as. wordt naar verwachting de locatie bekend waar onze school tijdelijk (vanaf de voorjaarsvakantie) zal neerstrijken. 

UPDATE (ma 10-2-2020 om 15.30 uur):

Inmiddels is al iets meer bekend over het hervatten van de lessen: Het ligt in de bedoeling om in ieder geval onze vierdejaars eindexamenkandaten vanaf woensdag 12 februari a.s. weer lessen aan te bieden in het Horizoncollege (locatie: Kruseman van Eltenweg 4 in Alkmaar), dat daarvoor vijf lokalen beschikbaar stelt. Direct na de voorjaarsvakantie worden de lessen voor overige jaargroepen tijdelijk in een noodlokaal verzorgd. We hopen morgen (dinsdag) hierover meer bekend te kunnen maken.
Uiteraard ontvangen onze leerlingen en alle ouders/verzorgers hierover per e-mail nadere informatie.

De verwachting is dat herstel van het schoolgebouw enige tijd gaat nemen, maar dat schooljaar 2020-2021 ongehinderd in het eigen schoolgebouw van PCC Fabritius van start zal gaan.

Uit politie-onderzoek is inmiddels naar voren gekomen dat de brand is ontstaan door brandstichting. Het politieonderzoek wordt voortgezet en richt zich nu ook op de daders.

_____________________

PERSVERKLARING (dd. maandag 10 februari 2020 om 12.30 uur)
Op zondag 9 februari jl. heeft een brand gewoed in het gebouw van PCC Fabritius, aan de Fabritiusstraat in Alkmaar. Om 17.30 uur was de brandweer de ‘brand meester’ en werd nog nageblust.

Bij de brand is niemand gewond geraakt. Wel is er aanzienlijke schade aangericht aan het gebouw; het OpenLeerCentrum (laagbouw) moet als verloren worden beschouwd. Van de hoogbouw daarachter zijn met name de gevel en de gangen beschadigd geraakt. De lokalen hebben voornamelijk water- en roetschade.
We zijn als school bijzonder blij met het adequate en vakkundige optreden door de brandweer, waardoor erger is voorkomen.

De focus van het managementteam van PCC Fabritius ligt op dit moment primair bij het zo spoedig mogelijk laten hervatten van de lessen, hopelijk nog in de loop van deze week. Op welke locatie de lessen zullen worden aangeboden, wordt op dit moment nog in samenwerking met de gemeente Alkmaar onderzocht. Het ligt in de bedoeling om in ieder geval onze vierdejaars eindexamenkandidaten vanaf woensdag 12 februari a.s. weer lessen aan te bieden. Na de zomervakantie bij de start van schooljaar 2020-2021 keren we terug in het schoolgebouw aan de Fabritiusstraat.


Afgelopen nacht werd bluswater en de ergste troep al opgeruimd. De komende dagen zullen meubilair en leermiddelen worden schoongemaakt. Beelden van beveiligingscamera’s zijn ter beschikking gesteld van de politie, die de oorzaak van de brand onderzoekt.
Op korte termijn zal de mediatheek worden gesloopt, uiteraard nadat hiervoor de vereiste vergunningen zijn verkregen. Standaard bij sloop hoort een aanvraag voor asbestinventarisatie, maar de brandweer heeft al verklaard dat bij de brand geen asbest is vrijgekomen. (NB: Tijdens de renovatie van 2012 is het schoolgebouw van asbest ontdaan).

Ouders en leerlingen worden vandaag en komende dagen via Magister en e-mail nader geïnformeerd.
Medewerkers komen vandaag (maandag 10 februari) samen op school voor nader overleg.