Nieuwe bestuurder voor onze school

De raad van toezicht van het Petrus Canisius College heeft drs. H.A. (Hans) Nijdeken MEM benoemd tot nieuwe voorzitter van het college van bestuur. De huidige voorzitter college van bestuur van het Tabor College in Hoorn start per 1 februari 2021 zijn werkzaamheden op het PCC.

drs. H.A. (Hans) Nijdeken MEM
drs. H.A. (Hans) Nijdeken MEM

De nieuwe bestuursvoorzitter volgt drs. Frans van Pinxteren op, die na ruim vijf jaar in dezelfde functie aan het PCC te zijn verbonden, per 1 februari 2021 met welverdiend pensioen zal gaan. Met Frans van Pinxteren neemt het PCC afscheid van een betrokken bestuurder, die de organisatie uitstekend heeft geleid. 
Klaas Kirpensteijn, voorzitter van de raad van toezicht: “Frans van Pinxteren kan met trots terugzien naar zijn werk, want hij laat een gezonde en moderne school achter. Wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor”.

Hans Nijdeken
 brengt een brede bestuurskundige en onderwijskundige ervaring mee, die uitstekend aansluit bij de kansen en uitdagingen waar het PCC, met vijf vestigingen in Alkmaar, Heiloo en Bergen, nu en de komende jaren voor staat. Hij is een onderwijsman in hart en nieren met een jarenlange ervaring als docent, rector en bestuurder. Naast zijn werk is hij voorzitter geweest van de Stichting vrienden van het Westfries Museum en was hij actief in de Alkmaarse rugbyclub.
Zijn gedegen kennis van het voortgezet onderwijs zal van grote waarde zijn bij het leidinggeven aan de complexe onderwijsorganisatie van het PCC en het verder realiseren van de onderwijskundige ambities van de school.

De Raad van Toezicht van het Petrus Canisius College ziet uit naar een constructieve en plezierige samenwerking.