headerimage headerimage
 • Aanmelden als leerling schooljaar 2018-2019
Tel: 072 511 22 83

Aanmelden als leerling schooljaar 2018-2019

Kies je voor het Petrus Canisius College?
Daar zijn we blij mee! Je bent hartelijk welkom als leerling op onze school.
Voordat het zover is, moet je je nog wel aanmelden. 
Hieronder vind je alle informatie over tijden, plaatsen en benodigdheden.

AanmeldingsWEEK: 12 t/m 16 maart 2018

In deze week - zie onderaan voor de exacte tijdstippen! - verwelkomen wij graag alle leerlingen van groep 8, die hun opleiding in schooljaar 2018-2019 willen vervolgen aan één van de mooie vestigingen van onze school, samen met hun ouders/verzorgers.

AanmeldingsFORMULIEREN voor schooljaar 2018-2019

Invulinstructie .

Geachte ouder(s)/ Verzorger(s)

U staat op het punt om uw zoon/dochter in te schrijven voor het Voortgezet Onderwijs. Wij stellen het vertrouwen van u in het Petrus Canisius College op prijs. We vinden het belangrijk om de informatie juist op te nemen in ons administratieve systeem. Wij vragen u daarom om dit formulier digitaal in te vullen en de gegevens daarna zorgvuldig te controleren. Hiervoor kunt u Acrobat reader gebruiken.  Wilt u het formulier ingevuld en uitgeprint meebrengen naar het moment van inschrijving. Mocht dit niet lukken dan kunt u dit ook tijdens de inschrijfdagen doen op een van onze copmuters.

Algemeen.

 • Het inschrijfformulier kan uitsluitend persoonlijk worden ingeleverd tijdens de inschrijfweek op de hiervoor geplande momenten of op afspraak. Zie hier voor wanneer u kan inschrijven 
 • Het inschrijfformulier wordt aan het einde van het persoonlijk gesprek ter plaatse ondertekend.

Leerling

 • Onder het kopje leerling vult u de gegevens in van de leerling.

Ouder/verzorger

 • We spreken hier van eerste ouder en tweede ouder.   
 • Indien beide ouders samenwonen,  dan vult u hier als “eerste ouder” de naam van de ouder  in die het meest contact met school zal gaan onderhouden.
  De tweede ouder is dan de andere ouder. Als u samenwoont hoeven de adres gegevens van de tweede ouders niet ingevuld te worden.
 • Indien de ouders niet ( meer) samen wonen dan vult u als “eerste ouder” de naam van de ouder in bij wie het kind het grootste deel van de tijd woont.
 • Bij de tweede ouder volgt de naam van de andere ouder, met de juiste adresgegevens. De tweede ouder kan desgewenst een magisteraccount (systeem voor de cijferadministratie en het huiswerk e.d.) aanvragen. Dit is alleen mogelijk als de volledige adresgegevens hier zijn ingevuld.
 • Bij het advies van de basisschool wordt het advies ingevuld zoals dat door de basisschool is gegeven en met u besproken.   Dit advies ontvangt u op schrift van de basisschool.
 • Het blokkenschema op achterzijde wordt ingevuld door een medewerker van het PCC tijdens het inschrijfmoment.
 • De ondertekening vindt plaats op het moment van inschrijving. 

Heeft u vragen over het inschrijfformulier neemt u dan gerust contact op met de vestiging van uw keuze.  Wij helpen u graag verder.

Download het AANMELDINGSFORMULIER voor BRUGKLAS
Heeft u nog vragen, neem dan s.v.p. via e-mail contact op met de afdelingsleider van de brugklas:
- PCC Het Lyceum: mevr. R. van der Kruijssen afdelingsleider onderbouw vwoXtra
- PCC Fabritius: dhr. R. Ooijevaar afdelingsleider onderbouw
- PCC Oosterhout: mevr. M. Rolie afdelingsleider onderbouw
- PCC Heiloo: dhr. R. van Veen afdelingsleider onderbouw
- PCC Bergen: dhr. W. Jansen  afdelingsleider onderbouw
of neem telefonisch contact op met de desbetreffende vestiging.

AANMELDINGSFORMULIER voor HOGERE LEERJAREN
Dit formulier is uitsluitend verkrijgbaar via de afdelingsleiders van de hogere leerjaren:
- PCC Het Lyceum: dhr A.J. Bakker (3H/3V), mevr A.J. van Dam (4H/5H) of mevr. drs. L. v.d. Kerke (4V/5V/6V) 
- PCC Fabritius: dhr R. Melchers
- PCC Oosterhout: mevr. A. ten Boom (Vakcollege Allround) of mevr. A.C.M. Meijssen MEM  (Vakcollege Techniek)
- PCC Heiloo: dhr R. Baltus
- PCC Bergen: dhr W. Jansen

NB: Uiteraard zijn de aanmeldingsformulieren ook tijdens de aanmeldingsavond op school beschikbaar.

Belangrijk om mee te nemen naar de aanmelding

 • kopie (voor- én achterkant) van ID-bewijs
 • BSN-nummer
 • adviesbrief van de basisschool
 • uitslagen van eventuele tests

Wanneer

 • PCC Het Lyceum: Op maandag-, dinsdag- en woensdagavond. Graag vooraf via tel. 072 53 53 540 of vwo-Xtra@pcc.nu - met vermelding van de naam van de Basisschool! - een afspraak maken. Aanmelden van leerlingen in hogere leerjaren kan ook buiten de aanmeldingsweek; belt u s.v.p. met  072 53 53 540 om hiervoor een afspraak te maken?
 • PCC Fabritius: Voor overdag s.v.p. eerst even bellen naar 072 51 81 818 voor een afspraak. Maandag- en dinsdagavond zonder afspraak tussen 19.00 en 21.00 uur.
 • PCC Oosterhout: Alleen op afspraak (via 072 54 10 333) op maandagavond, dinsdagavond, woensdagmiddag en woensdagavond.
 • PCC Heiloo: Overdag tussen 9.00 en 16.00 uur zonder afspraak en dat geldt ook voor maandag- en dinsdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur.
 • PCC Bergen: Overdag tussen 9.00 en 16.00 uur zonder afspraak en dat geldt ook voor maandag- en dinsdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur.

Aanvullende voorwaarden vwo-Xtra:

Toelating tot de opleiding vwo-Xtra verloopt via 3 stappen en er geldt een aantal voorwaarden om tot de opleiding te worden toegelaten.

Tot ziens op het PCC!

 

 Inschrijfformulier inschrijven