Aanmelden

Schooljaar 2019-2020

Tof dat je je wilt aanmelden voor PCC Het Lyceum! Je bent natuurlijk van harte welkom. Hieronder leggen we uit hoe het precies werkt. (Toelating tot de opleiding vwo-Xtra verloopt via drie stappen en er geldt een aantal voorwaarden om tot de opleiding te worden toegelaten.)

2 Neem deze ingevuld en uitgeprint mee naar de aanmelding (in de week van 4 maart 2019). Graag vooraf via tel. 072 53 53 540 of vwo-Xtra@pcc.nu (met vermelding van de naam van de Basisschool!) hiervoor een afspraak maken.
3 Belangrijk om mee te nemen: • Kopie (voor- en achterkant) van ID-bewijs • BSN-nummer • Adviesbrief van de basisschool • Uitslagen van eventuele tests

Het is ook mogelijk om tijdens de Aanmeldingsweek op een van onze computers het formulier in te vullen en uit te printen. Het inschrijfformulier kan uitsluitend persoonlijk worden ingeleverd tijdens de geplande momenten of op afspraak. Het inschrijfformulier wordt aan het einde van het gesprek ter plaatse ondertekend.

Aanmelding leerling in hoger leerjaar

Aanmelden van leerlingen in hogere leerjaren kan ook buiten de aanmeldingsweek; neemt u contact op met de desbetreffende afdelingsleider om hiervoor een afspraak te maken? 

3 havo & 3 vwo: dhr A.J. Bakker 
4 & 5 havo: mevr A.J. van Dam 
4, 5 & 6 vwo: mevr. drs. L. v.d. Kerke