headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

FAQ's over het PCC

1. Waar komen de leerlingen van het PCC vandaan?
2. Waaruit bestaat de PCC-gedragscode?
3. Waaruit blijkt onze katholieke identiteit...
4. Welke dakpanklassen zijn er?
5. Hoe is de Tweede Fase op het PCC ingericht?
6. Uit welke profielen kan een leerling kiezen?
7. Waarom kiest het PCC voor 'mavo'?
8. Wat zijn de voorwaarden voor een leerwerktraject?>
9. Wat houdt de PCC-studieplanner in?
10. Wat valt er te vertellen over het PCC-projectonderwijs?
11. Hoe is de leerlingbegeleiding binnen het PCC?
12. Wat zijn de slagingspercentages van het PCC?
13. Wat doet het PCC aan kwaliteitszorg?
14. Waaruit bestaat de PCC-klachtenregeling?
15. ALLES OVER JE BOEKENPAKKET (Kosten; hoe is de regeling voor boeken en leermiddelen?)
16. Hoe zit het met Passend Onderwijs op het PCC?

Onze wervingsbrochure  ‘Ontdek het PCC!’ is geschreven voor leerlingen van groep 8.
In die brochure is een aantal voetnoten te vinden, die verwijzen naar dit deel van de website. Hier lichten we deze onderwerpen nader toe en geven we antwoord op veel gestelde vragen (FAQ), speciaal voor u als ouders/verzorgers.

 

Mocht u daarna toch nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met de directeur van de vestiging van uw keuze.