headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Pomphuisjes-project

Op 18 januari won het project de Noordhollandse Onderwijsprijs in de categorie voortgezet onderwijs. Daar zijn we natuurlijk enorm trots op!
Ons pomphuisjesproject werd vervolgens afgevaardigd naar de LANDELIJKE FINALE in Rotterdam.

Na een bloedstollend spannende middag werd daar op 29 maart 2017 bekendgemaakt dat de landelijke prijs werd toegekend aan de Piet Bakkerschool uit Sneek.
Een teleurstelling voor ons, maar hartelijke felicitaties voor de Friezen!

En wij gaan het volgende keer gewoon weer proberen!

 


Leerlingen uit de derde klas Bouw, Wonen en Interieur sluiten hun derde praktijkjaar af met een eindopdracht. Na een heel jaar aanleren van basiskennis en vaardigheden over metselen, schilderen, fijnhout, bouwstellen, timmeren en tekeningen lezen, moeten leerlingen in duo's aan de slag.

 

Uit het juryrapport:
“Het PCC heeft een techniekproject opgezet dat alles in zich heeft. Leerlingen bouwen als proeve van bekwaamheid een pomphuisje. Het is een meesterproef, zoals die in de tijd van de gilden werd toegepast. De leerlingen BWI en PIE tonen hun vakvaardigheden – en die zijn niet gering. De opdracht die de deelnemers moeten uitvoeren, is uitgebreid en met grote zorg samengesteld. Er worden hoge eisen gesteld aan de bouwers. Twee leerlingen van elke afdeling werken samen bij het opbouwen van het huisje, vanaf de fundering tot de installatie van elektriciteit. En natuurlijk moet er een werkende pomp zijn die zorgt voor de afvoer van overtollig water, op landbouwgrond bijvoorbeeld. 
Naast directe vakvaardigheden van BWI (timmeren, metselen, schilderen, enz.) komt ook het goed communiceren, samenwerken, probleem oplossen, calculeren, plannen, begroten enz. aan bod. Afdeling PIE is verantwoordelijk voor het inrichten van het pomphuisje met onder andere verlichting, hemelwaterafvoer en een pomp voor aan- en afvoer van water.
Leerlingen sluiten het project af met een presentatie voor familie en sponsoren, bedrijven die de groeiende materiaalkosten voor hun rekeningen nemen. Ook de presentatie wordt beoordeeld.
Waarlijk een ‘totaalproject’ waar alle facetten uit de latere beroepspraktijk aan de orde komen. De resultaten zijn prachtig, getuige de vele foto’s van pomphuisjes die zijn opgestuurd.”

 

Bekijk het filmpje om een goed beeld te krijgen over hoe het bouwproces er gedurende een periode uitziet.

Terug naar het overzicht