headerimage headerimage
  • pcc-het-lyceum-ontvangt-predicaat-‘confucius-school’
Tel: 072 511 22 83

PCC Het Lyceum ontvangt predicaat ‘Confucius School’

Op zaterdag 8 juli jl. opende PCC Het Lyceum op feestelijke wijze de deuren van zijn ‘Confucius Classroom’. Het Petrus Canisius is daarmee de tiende in Nederland die het predicaat ‘Confucius School’ mag voeren.


Een ‘leeuwendans’, een Chinees toneelstuk door leerlingen, een demonstratie kalligraferen en een Chinese theeceremonie vormden feestelijke ingrediënten van de officiële toekenning van het predicaat door het in Groningen gevestigde Confucius Instituut. Deze organisatie heeft tot doel om in nauwe samenwerking met de universiteit en hogeschool daar, de Chinese taal en cultuur te verspreiden in Nederland.


De feestelijkheden werden bijgewoond door onder meer burgemeester P. Bruinooge, de heer dr. Wang, directeur educatieve dienst en vertegenwoordiger namens de Chinese ambassadeur in Nederland, en mevrouw dr. Jingyi Liu, directeur van het Confucius Instituut Groningen.


De opleiding vwo-Xtra is in 2008 opgezet en is gebaseerd op de theorie van de meervoudige intelligentie. Deze succesvolle opleiding, in 2017 slaagden alle vwo-Xtra leerlingen voor het diploma vwo, is bedoeld voor nieuwsgierige vwo-leerlingen die meer aankunnen. Op PCC Het Lyceum wordt binnen de opleiding vwo-Xtra sinds 2008 naast het vak Arts en Science ook het vak Chinees gegeven.


In de brugklas van vwo-Xtra starten leerlingen van PCC Het Lyceum in Alkmaar meteen in het eerste half jaar met Chinakunde en in de tweede helft van het schooljaar met lessen in de Chinese taal. Vanaf het tweede jaar is Chinees een keuzevak en in de bovenbouw bestaat dan een automatische koppeling met de HSK-examens, waarbij HSK staat voor ‘Hanyu Shuiping Kaoshi’, een internationale toets waarmee het niveau van de kennis van de Chinese taal wordt gemeten.


De keuze voor Chinees is indertijd door het Petrus Canisius College gemaakt om een bijdrage te leveren aan de culturele uitwisseling met een land dat zowel cultureel-wetenschappelijk als economisch een vooraanstaande positie in de wereld inneemt. De Chinese taal is een wereldtaal, de cultuur is boeiend en veelzijdig. Elk jaar wordt op PCC Het Lyceum het Chinees nieuwjaar gevierd, er worden culturele activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld een lessencyclus Tai Chi, een workshop karakter tekenen, bezoeken van interessante tentoonstellingen zoals die van het Terracotta leger in Assen. Voor het vierde achtereenvolgende jaar gaan leerlingen van de school binnenkort op uitwisselingsreis naar China. Later volgt dan een tegenbezoek door leerlingen van de Liangxiang Highschool verbonden met de Beijing Normal University, waarbij de Alkmaarse leerlingen er altijd naar uitkijken om hun Chinese vrienden van de samenwerkingsschool thuis te ontvangen.


De toekenning van het predicaat ‘Confucius School’ vervult Jeanette Lotte, sectordirecteur PCC Het Lyceum en Frans van Pinxteren, bestuursvoorzitter van de school, met grote trots.


De openingsspeech van Frans van Pinxteren vond plaats in een volle aula, waar veel ouders, leerlingen en medewerkers van het PCC bij aanwezig waren: “Wij voelen ons echt betrokken bij China en nemen als school graag de verantwoordelijkheid om onze leerlingen te ondersteunen in hun culturele ontwikkeling als wereldburgers van morgen. Naast het uitwisselingsprogramma en de sportieve en culturele uitwisseling, zullen we de komende periode insteken op versterking van de samenwerking binnen de bètavakken, o.a. door de inzet van de 3D-printer uit China in combinatie met de technische infrastructuur op het PCC. Het slagen van onze leerlingen voor hun Chinese examens is te danken aan de grote inzet en betrokkenheid van Huadi Wang en Hannah Houben, die de spil vormen in onze opleiding Chinese taal en bruggenbouwers zijn in de relatie met onze Chinese vrienden. Deze excellente ‘teachers’ zullen onze leerlingen vanaf dit moment graag in de Confucius Classroom verwelkomen. Burgemeester Bruinooge sprak zijn waardering uit voor de inspanning van het PCC en rekent erop dat de stad Alkmaar op cultureel gebied zijn bijdrage zal leveren aan het uitwisselingsprogramma met de Chinese leerlingen. De verwachting is dat de toekenning van het predicaat ‘Confucius School’ een impuls zal geven aan de samenwerking die de school al enkele jaren met China heeft en dat hiermee het wederzijds begrip voor het onderwijs en de cultuur tussen China en Nederland zal toenemen.

Terug naar het overzicht