headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Ouderraad aan het woord

Leden van de ouderraad van de vijf PCC-vestingen waren op woensdag 18 oktober naar PCC Heiloo gekomen om met directeuren, afdelingsleiders en de voorzitter van het College van bestuur verder te praten over het reilen en zeilen van het PCC. Eerder waren er al onderwerpen aan de orde gekomen als de doorstroom van klas 2 naar klas 3, het imago van het PCC en het ICT-beleid. Deze avond praatten ze over de manier waarop de leerroutes op het PCC georganiseerd zijn. PCC is een brede school; leerlingen met advies VMBO basis tot en met VWO kunnen op één of meerdere van de vijf vestigingen terecht. Het gaat al goed maar kan het beter? 

Dick Ramler, directeur van vestiging PCC Heiloo vertelde iets over het bijzondere gebouw waar de groep in samen was gekomen. Het gebouw is duurzaam, licht en leerlingen ervaren ruimte. Dat werkt positief op hun gedrag. Daarna nam Harold Ansink, directeur PCC Het Lyceum het woord. Hij zei: “Leerlingen hebben gekozen voor ons. Dat legt een verantwoordelijkheid bij ons neer om hen goed tot hun recht te laten komen.” 

In twee rondes praatten de aanwezigen met elkaar. Ze schreven veel op dat al goed is en deden suggesties voor de toekomst zoals: maak een dakpanklas havo/vwo in het derde leerjaar en organiseer niet te veel specials; Maak de juiste keuzes.  Iedereen was het er over eens dat de kleinschaligheid van het PCC uniek is en goed werkt voor de meeste kinderen. Leraren en ondersteunend personeel kennen ieder kind. Daardoor zijn zij beter in staat het eigen talent van leerlingen te ontdekken en te helpen ontwikkelen. Er zijn ook leerlingen die zich beter ontwikkelen als ze hun hele schoolcarrière op één vestiging zitten. Op PCC Oosterhout en PCC Fabritius kan dat al voor leerlingen VMBO en Mavo+. De suggestie werd gegeven om dit ook mogelijk te maken voor leerlingen havo/vwo bijvoorbeeld op het Lyceum. Voorzitters van de ouderraden gaan de suggesties verder bespreken met Harold Ansink. U gaat er zeker nog over horen.

Ouderraad PCC Het Lyceum

 

Ouderraad PCC Fabritius

Ouderraad PCC Oosterhout

Ouderraad PCC Heiloo

Ouderraad PCC Bergen

Terug naar het overzicht