headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Een bijzondere middag voor mentoren.

 De mentoren van alle eerste klassen waren op dinsdagmiddag 21 november uitgenodigd op een bijzondere plaats; het Heiligdom “Onze Lieve Vrouw ter Nood” in Heiloo. Mentoren op het PCC hebben een heel belangrijke extra taak. Zij werken met hun leerlingen aan de levo projecten. Levensbeschouwelijke vorming is een prachtig vakgebied maar het is ook lastig. Daarom werd deze extra toerusting voor hen georganiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mentoren liepen, soms letterlijk, langs pedagogische en didactische uitgangspunten van Petrus Canisius, de naamgever van de school. Leden van het CDO namen deel aan deze middag en zelfs een lid van de Raad van Toezicht. Daaruit was goed te merken dat het PCC haar identiteit serieus neemt. Maar het werd geen zware middag. Er werd gelachten maar vooral naar elkaar geluisterd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De middag begon met een maaltijd. Omdat collega’s van alle vestigingen aanwezig waren was dit een mooie kans om elkaar beter te leren kennen. Hierna ging men door met een carrousel van vragen. De deelnemers, steeds met een andere gesprekspartner, bogen zich over vragen die ingingen op hun rol in de ontwikkeling van de leerlingen in hun klas. Na afloop zei iemand spontaan: “Wat een mooie gespreksstof”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens ging de groep uiteen in vier subgroepjes. Op verschillende plaatsen konden zij ervaringen opdoen die te maken hebben met de uitgangspunten van Petrus Canisius. Bij “Vertrouwen geven” legden ze geblinddoekt aan de hand van een ander een parcours af. Bij “reflecteren en kritisch kiezen” liepen ze een labyrint en ze openden perspectieven voor elkaar bij het kwaliteitenspel. Frank Kamp, diaken en vlootaalmoezenier bij de marine, sprak met hen over het samen werken van mensen van verschillende culturen, godsdiensten en ideologieën. Er bleken veel overeenkomsten met de praktijk van de school. Er werd in een harmonieuze sfeer afgesloten in de Genadekapel. Het was een waardevolle middag. 

 


Terug naar het overzicht