headerimage headerimage
  • **-regionale-techniek-uitmarkt-voor-basisschool-leerkrachten-**-nieuws-**
Tel: 072 511 22 83

Regionale Techniek Uitmarkt voor basisschool-leerkrachten

Regionale Techniek Uitmarkt groot succes

Afgelopen woensdag, 4 april, vond op onze vestiging de Regionale Techniek Uitmarkt plaats. Leerkrachten en schoolleiders van alle regionale basisscholen uit de omgeving waren welkom op PCC Oosterhout in Alkmaar. Een inspirerende middag met workshops, demonstraties, informatiemarkt, en gastsprekers, die tot doel had het techniekonderwijs voor groep 7 en 8 veel uitdagender en interessanter te maken.

 

 

Techniek is overal. We hebben ermee te maken in vanouds technische branches zoals de bouw en elektrotechniek. Maar ook sectoren als de zorg, voedselindustrie, energie en sport kennen steeds meer technische toepassingen. Goed techniekonderwijs is dus hard nodig. Gelukkig wordt de waardering voor ons type onderwijs steeds breder gedragen: iedereen beseft intussen dat niemand zonder techniek en technische mensen kan. Belangrijk om op de basisschool al een eerste aanzet bij de leerlingen te geven: als we genoeg slimme technici willen hebben voor de banen van morgen, zullen we kinderen immers al vroeg moeten interesseren voor een baan in de techniek. 

 

Op de Techniek Uitmarkt presenteerde een dertigtal technische bedrijven en organisaties zich, die prachtige middelen en mogelijkheden beschikbaar hebben voor het vak Wetenschap & Techniek (W&T) op de basisschool: van werkbladen tot de huur van techniekbussen, en van bedrijfsbezoeken en gastlessen tot deelname aan bestaande onderwijsprojecten en schoolcompetities. 

  

Johan Dekker, sectordirecteur van PCC Oosterhout: “Basisscholen willen hun kerndoelen halen op het gebied van W&T, maar het is niet eenvoudig om goede lessen op te zetten die de leerlingen prikkelen en uitdagen. Leerkrachten hoeven dit niet alleen op te lossen, ze kunnen daarbij ondersteuning krijgen. Wij onderschrijven het belang van goed technisch onderwijs en geven daarom graag ruimte aan de Techniek Uitmarkt. Aanbieders van verschillende aspecten uit de techiek legden op deze dag veel rechtstreeks contact met de regionale basisscholen.”

 

In Noord-Holland werken onderwijs, overheid en bedrijfsleven gelukkig steeds meer samen om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dat is hard nodig, gezien het tekort aan technisch personeel. Door een paneldiscussie werd hier vol over gediscussieerd. Paul Rosenmöller, oud-politicus en huidige voorzitter van de VO-raad, ging vervolgens samen met de aanwezigen op zoek naar de noodzakelijke bouwstenen voor echt goed techniek onderwijs.

 

 

Terug naar het overzicht