headerimage headerimage
  • in-gesprek-met-ouders-over-de-toekomst-van-de-school
Tel: 072 511 22 83

In gesprek met ouders over de toekomst van de school

Voor de zevende keer spraken management en ouders over een belangrijk onderwerp; na (onder meer) ict en passend onderwijs was deze keer het toekomstige aanbod op het PCC aan de beurt.

Het is inmiddels een mooie traditie dat elk half jaar een thema wordt besproken met leden van de ouderraden van onze PCC-vestigingen. Onderwerpen uiteenlopend van ict-beleid via leerlingbegeleiding (Passend onderwijs) tot Ouderparticipatie kwamen al aan bod.

Op 7 maart hebben leden van de managementteams van het PCC met de ouders gesproken over het gewenste onderwijsaanbod op het PCC en over de manier waarop we dat het beste naar buiten kunnen brengen. Daartoe hadden ouders rondvraag gedaan in hun omgeving (voetbalclub of basisschool, bijvoorbeeld) om meer te horen over wat er van het PCC verwacht wordt. Het was een leerzame avond waar een flink aantal tips (een A4 vol) uit voortkwam.

Het was fijn om te horen dat het PCC goed bekend staat, om heel uiteenlopende redenen: het goede onderwijs, de kleinschaligheid, de tweejarige brugperiode, het aanbod aan activiteiten naast de lessen (sport, cultuur, andere buitenlesactiviteiten), de uitstekende sfeer waarin leren voorop kan staan. Er wordt herkend dat veel van onze opleidingen echt bijzonder zijn – denk vakcollege, denk mavo+, denk vwo-Xtra. De ouders adviseren ons vooral om daarin niet bescheiden te zijn.

Het komende half jaar zullen we ons richten op de beste manier om van ons, het PCC, te doen spreken. De volgende keer komt daarom onze website als onderwerp aan bod.

Dank aan alle deelnemers. We leren een hoop over onze leerlingen én over onszelf op deze avonden.

Terug naar het overzicht