headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Practicum waarnemen

Bij vwo-Xtra wordt het vak science aangeboden, dat bestaat uit elementen van o.a. de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie. Het doen van onderzoek is een essentieel onderwerp bij deze vakken. De practicumlessen in de onderbouw zijn er daarom mede op gericht de leerlingen te leren op een wetenschappelijke manier onderzoek te doen, van onderzoeksvraag tot conclusie mét alle tussenstappen. Daarnaast leren ze om de betrouwbaarheid van een onderzoek te beoordelen.


Deze keer ging het practicum over de zintuiglijke waarnemingen voelen, horen, proeven en zien en hoe die met elkaar verbonden zijn. De leerlingen testten bij geblinddoekte klasgenoten de gevoeligheid van de huid met een passerpunt. Dat deden ze natuurlijk heel voorzichtig. (Auw!)


Ook probeerden ze, alweer zonder te kijken, te bepalen of een geluidsbron zich aan hun linker- of rechterkant bevond. Dat deden ze door de uiteinden van een stuk tuinslang aan hun oren te houden, terwijl hun onderzoekspartner op vastgestelde punten tegen de slang tikte.


Door te proeven uit bekertjes met zwak tot sterk verdunde suikeroplossing bepaalden ze waar hun prikkeldrempel voor suiker zich bevond. Tot hun verrassing lag die veel lager dan die van de begeleidende TOA’s...


Verder onderzochten ze in hoeverre het zien met één oog of in stereo (dus met twee ogen) van invloed is bij het darten. Het was voor iedereen beter dat dit experiment niet met gevaarlijke pijltjes, maar met klittenbandballetjes werd uitgevoerd.

Alle waarnemingen werden door de leerlingen in tabellen genoteerd. Vervolgens mochten ze een conclusie trekken én uitleggen hoe ze tot die conclusie waren gekomen.Terug naar het overzicht