headerimage headerimage
  • voedselbank-blij-met-inzet-leerlingen-oosterhout-onderbouw
Tel: 072 511 22 83

Voedselbank blij met inzet leerlingen Oosterhout - onderbouw

Voor de kerstvakantie hebben de leeringen klas 1 en 2 van PCC Oosterhout tijdens de respectweek aan allerlei activiteiten kunnen deelnemen. Deze activiteiten hadden als doelstelling om iets VOOR of MET een ander te doen. Natuurlijk ging het hier om mensen waarmee je normaal niet of nauwelijks contact hebt omdat sommige mensen nu eenmaal iets 'anders'  zijn dan jijzelf. 
 
De leerlingen konden zich inschrijven op verschillende onderdelen: plastic inzamelen op het strand van Egmond, kerstkaarten maken voor ouderen. Andere leerlingen ging op bezoek bij deze ouderen in het verzorgingshuis, sommige leerlingen knapten kapotte meubels op en verkochten ze voor het goede doel. Zo ook de "schoenendoosactie". Kortom: voor elke leerling was er iets te doen voor een ander.

We pikken de schoenendoosactie er uit:
Een aantal leerlingen uit leerjaar 1 had namelijk gekozen voor dit project. Met de schoenendoos wilden ze iets doen voor mensen die niet genoeg geld hebben om zelf eten te kopen. 
De leerlingen hebben een schoenendoos mooi versierd. Daarna zijn ze hiermee lang-houdbare voedingsmiddelen (zoals bijvoorbeeld bonen in blik) in gaan zamelen voor de Voedselbank. Met succes ! Er is namelijk ongelooflijk veel voedsel opgehaald. 

Na de kerstvakantie hebben Elvira, Tyron en Diego de pakketten overhandigd aan de Voedselbank en een rondleiding gekregen door één van de vrijwilligers die bij de Voedselbank werkt. Alle drie vonden ze de rondleiding heel erg interessant en Elvira was vooral onder de indruk van de inzet van de vrijwilligers: "Ik heb zo'n respect voor al die mensen die dit allemaal willen doen voor anderen."

Terug naar het overzicht