headerimage headerimage
  • aansluiting-op-warmtenet-gevierd-met-jong-en-oud
Tel: 072 511 22 83

Aansluiting PCC Het Lyceum op warmtenet gevierd met jong & oud

Op woensdag 13 februari jl. kwam een aantal bewoners van Zorgcirkel Westerhout naar PCC Het Lyceum om daar de aansluiting op het warmtenet van zowel de school als het verzorgingshuis te vieren. De bewoners van het verzorgingshuis werden bij de deur ontvangen door leerlingen van vwo-Xtra, die hen zorgzaam naar het Atomium begeleidden. Daar werden alle gasten onthaald op iets lekkers bij de koffie.

  

In het Atomium gaf gastheer Harold Ansink achtereenvolgens het woord aan de Alkmaarse wethouder Christian Braak (duurzaamheid), mevrouw Wilma Bus (regiomanager Zorgcirkel Westerhout), Arjan ten Elshof (directeur Duurzame Energie HVC) en Frans van Pinxteren.

Laatstgenoemde bedankte de wethouder en de HVC-directeur voor hun inspanningen om de aansluiting te realiseren: “Het PCC heeft duurzaamheid hoog in het vaandel, het maakt een belangrijk onderdeel uit van ons schoolplan. Het ligt in de bedoeling dat PCC Het Lyceum een energieneutraal schoolgebouw wordt, net als PCC Heiloo dat al is. De aansluiting op het warmtenet is een goede stap in die richting.”

 

Vervolgens startte docent Paul van Schagen met een mini-les over duurzaamheid, waarbij hij onder meer de link legde tussen energieverbruik in het heden en het verleden. De leerlingen presenteerden hun verrassende onderzoeksresultaten, plannen voor gezondere leslokalen en een groener buitenklimaat voor de school. De aanwezigen, waaronder ook gemeentelijke ambtenaren en verschillende vertegenwoordigers van HVC en Zorgcirkel Westerhout, genoten van de enthousiaste en goed onderbouwde betogen van de leerlingen.

De feestelijke bijeenkomst werd besloten met de officiële overhandiging van de warmtetegel aan Harold Ansink en de directeur van het verzorgingshuis.

Terug naar het overzicht