headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Schoolplan 2019-2023 gepresenteerd!

In de laatste helft van 2018 is door bestuurder en directeuren hard gewerkt aan nieuw beleid voor de periode 2019-2023.
Er vond uiteraard een grondige evaluatie plaats van het 'oude' schoolplan, maar vooral is veel tijd en ruimte uitgetrokken om de meningen te peilen van medewerkers, leerlingen, ouders en andere betrokkenen. "Het nieuwe meerjarenbeleidsplan (schoolplan) Kansen, Kwaliteit en Ondernemerschap is gemaakt door en voor onze scholengemeenschap." is te lezen in het voorwoord. En ook: "In dit nieuwe meerjarenbeleidsplan werken wij deze gedachten uit in een vijftal onderwijskundige ambities, die wij de komende jaren vorm zullen geven in onze vestigingen. Wij zien met dit nieuwe schoolplan  de toekomst van het PCC met vertrouwen tegemoet."

PCC-staalkaarten

In de laatste week van februari werd het nieuwe schoolplan op alle vestigingen gepresenteerd. De medewerkers ontvingen bij die gelegenheid allen een exemplaar van de 'PCC-Staalkaarten", een overzichtelijke samenvatting-per-doelgroep van het plan. Bij een feestelijke bijeenkomst hoort natuurlijk ook een cadeautje en iets lekkers…

Het nieuwe schoolplan van het PCC met de titel ‘Kansen, kwaliteit en ondernemerschap’ is ook digitaal beschikbaar.

Schoolplan 2019-2023 

 

Terug naar het overzicht