headerimage headerimage
Tel: 072-5410333

Decanaat

Het decanaat voor de onderbouw

Met alle leerlingen van het eerste en tweede leerjaar gaan we op een praktische manier aan de slag met een aantal activiteiten die horen bij de profielen van het Vmbo.  
Het volgen van de activiteiten en de lessen die hierbij horen, noemen wij  LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding).
De activiteiten hebben te maken met de profielen:

 • Bouw, Wonen en Interieur
 • Produceren, Installeren en Energie
 • Mobiliteit en Transport
 • Horeca, Bakkerij en Recreatie
 • Zorg en Welzijn
 • Economie en Ondernemen

De bedoeling is dat je erachter komt waar je goed in bent en wat je leuk vindt, hier gaan we dan het tweede leerjaar verder mee aan de slag.

In de tweede klas moet een keuze gemaakt worden voor een van bovenstaande profielen en leerroute voor je vervolgstudie in de bovenbouw.

 • Bij het tweede rapport (Kerstrapport) krijg je een voorlopig advies met betrekking tot je keuze.
 • Bij het vierde rapport (Paasrapport) wordt de definitieve keuze vastgesteld.  Door het schooljaar heen bezoeken we de verschillende afdelingen in de bovenbouw, bezoeken we bedrijven en instellingen en volg je de lessen LOB.

 De decaan van de onderbouw van PCC Oosterhout is de heer J Heurter.

Het decanaat voor de bovenbouw

Ook de decaan van de bovenbouw van PCC Oosterhout (de heer J Heurter) streeft er - samen met mentoren, vakdocenten en directie - naar de leerlingen van PCC Oosterhout zo goed en zo breed mogelijk te informeren over de mogelijkheden van studie- en beroepskeuze. Om dit bereiken wordt een groot aantal activiteiten ondernomen en georganiseerd op het gebied van LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding):

 • Drie LOB/portfoliogesprekken met de mentor.
 • Sollicitatiebrief en CV maken.
 • Beroepenmarkt over keuzes en vervolgopleiding voor ouders en leerlingen van 3e  en 4e  klassen.  
 • Excursies/workshops afgestemd op het profiel waarvoor  de leerling heeft gekozen.
 • Kennismakingsstages in 3e en/of 4e klas, intern of extern.
 • Presentatie vervolgopleiding waarin de keuze voor het vervolgonderwijs wordt toegelicht.
 • Invullen van het plusdocument als voorbereiding op het intakegesprek bij het MBO
 • Bezoek (buiten schooltijd) aan Studie-Experience in het Sportpaleis  in Alkmaar.
 • Individuele deelname aan een kennismakingsdagdeel tijdens de Leerlingbezoekdag voor alle eindexamenleerlingen.
 • Beschikbaar stellen van een overzicht van open dagen op ROC’s  en bedrijfsscholen in Noord-Holland.
 • Afnemen en uitleg geven over de uitslagen van interesse- en geschiktheidstesten.
 • Hulpverlenen bij het zoeken naar specifieke opleidingen.
 • Helpen bij het invullen van aanmeldingsformulieren/doorstroomformulieren.
 • Begeleiden van leerlingen die overstappen binnen het VMBO.
 • Begeleiden van leerlingen die overstappen van andere scholen/vestigingen.
 • Rondleidingen voor instromers langs praktijkafdelingen om een eerlijk beeld te geven. Begeleiden van leerlingen bij het maken van de juiste studiekeuzes (BIT-test, gesprekken)
 • Geven van klassikale voorlichting aan leerlingen t.a.v. keuzemogelijkheden.
 • Begeleiding bieden bij de keuze van vervolgopleidingen.
 • Begeleiden van het digitale project ‘Intergrip’ t.b.v. uitstroom na VMBO.
 • Verzamelen van brochures en folders c.q. produceren van voorlichtingsmateriaal