headerimage headerimage
Tel: 072-5410333

PTA & examenreglement

PTA staat voor Programma voor Toetsing en Afsluiting. Dit is het examenprogramma voor de examenkandidaten van onze school, met daarin alle eisen die aan onze leerlingen worden gesteld om te kunnen slagen.

Examenreglement 2018-2019

PTA’s voor het cohort 2017-2019

PTA's PCC Oosterhout 2018-2020 

Daarin vind je in principe alle informatie die je nodig hebt met betrekking tot je eindexamen.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met je mentor.