headerimage headerimage
Tel: 072-5410333

Sterk beroepsonderwijs

Het gezamenlijk streven van de MBO-raad en de VO-raad is dat alle regio’s samenwerkingsafspraken maken waarbij scholen meer gebruikmaken van elkaars expertise en ruimte. Op dit moment is het doel dat vmbo- en mbo-scholen meer samenwerken. 

PCC Oosterhout en het Horizon College Alkmaar hebben de handen ineengeslagen om meer samen te werken op het gebied van ouderenzorg. De vmbo-leerlingen hebben vaak een verkeerd beeld van werken in de ouderenzorg. Er is echt een groot te kort aan werknemers in deze sector te verwachten. Er ligt dus een belangrijke taak voor ons om dit beeld bij te stellen.

Zo hebben wij op PCC Oosterhout bezoek gehad van twee mbo-studenten die voorlichting kwamen geven over de zorgopleidingen van het Horizon College. Vervolgens hebben geïnteresseerde zorg en welzijn-leerlingen van het PCC zich aangemeld om workshops te volgen op het Horizon College. Deze workshops werden gegeven door mbo‑studenten. Het voordeel hiervan is, dat vmbo-leerlingen een kijkje kunnen nemen in de keuken van het mbo. Naast het doel om leerlingen enthousiast te maken voor de ouderenzorg, krijgen zij een goed beeld van de mogelijkheden wat betreft zorgopleidingen. De leerlingen maken zo op een actieve manier kennis met de manier van lesgeven op het mbo. Zo snijdt het mes aan twee kanten. We proberen in elke periode een activiteit samen met de studenten van het Horizon College te organiseren.

Tijdens de landelijke netwerkbijeenkomst van zorg en welzijn, die in het teken stond van samenwerking tussen vmbo en mbo, hebben een zorg en welzijn-docent van het PCC Oosterhout en een zorgdocent van het Horizon College een workshop gegeven. De workshop ging over de samenwerking die is ontstaan en hoe deze als voorbeeld kan dienen voor scholen die een dergelijke samenwerking ambiëren.

Buiten dat de samenwerking tussen vmbo- en mbo-scholen waardevol is voor de leerlingen en studenten, leren we heel veel van en over elkaar.

Door op de onderstaande link te klikken wordt er een video getoond die de samenwerking duidelijk naar voren laat komen.

https://youtu.be/_5uOygzaFnI

 

Terug naar het overzicht