headerimage headerimage
Tel: 072-5410333

Leerwerktrajecten

Onze school biedt leerwerktrajecten aan. Vanuit een duidelijke schoolvisie en aanpak geven wij op een doeltreffende en enthousiaste wijze gestalte aan deze onderwijsmogelijkheid. De school werkt met deze vorm van onderwijs nauw samen met het bedrijfsleven in de regio. De leerwerktrajecten bieden onze leerlingen een goede doorstroming naar vervolgopleidingen.

Onze uitgangspunten hierbij zijn:

 1. Maatwerk
 2. Een vlot en soepel verlopend leerproces
 3. Terugdringen van voortijdig schoolverlaten
 4. Een startkwalificatie voor iedereen

Hieronder is meer informatie te vinden over:

De Doelstelling

Het PCC wil met de leerwerktrajecten een beroepsvoorbereidende leergang aanbieden voor de leerlingen uit klas 4 van het vmbo in een combinatie van leren en werken. 
Vanuit de basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo volgt de leerling een praktijkgericht traject dat een doorlopende leerlijn op niveau 2 in het mbo garandeert. Haal je daar een diploma op minimaal niveau 2, dan kun je gaan werken. Het traject is alleen toegankelijk voor leerlingen die in voorgaande jaren ook onderwijs op het PCC hebben gevolgd.

De Leerling

Het leerwerktraject is bestemd voor die leerling voor wie om uiteenlopende redenen een succesvolle afsluiting van het volledige programma van één van de leerwegen binnen het vmbo moeilijk of niet haalbaar is.
Een leerwerktraject is geschikt voor leerlingen die zeer praktisch zijn ingesteld en daarnaast zijn gemotiveerd zijn om al werkend de benodigde vaardigheden te leren.

Gedurende het 4e leerjaar blijft de leerling leerplichtig en is dus géén werknemer bij het leerwerkbedrijf/instelling. Er wordt dan ook geen arbeidscontact getekend, maar een leerwerkovereenkomst tussen leerling, ouders, bedrijf/instelling en school.  

Kortom:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 • De leerling blijft dus leerplichtig.
 • De leerling tekent een leerwerkovereenkomst.

De School

De leerling blijft gedurende het leerwerktraject leerplichtig, de school is en blijft volledig verantwoordelijk voor de leerling.
De school leert basisvaardigheden en theorie aan. Voor de begeleiding op de leerwerkplek stelt de school een praktijkdocent aan. De afspraken worden vastgelegd in een leerwerkovereenkomst tussen leerling, ouders, bedrijf/instelling en school. De school sluit voor de leerlingen een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af.

In het kort, de school:

 • Werkt samen met bedrijf of instelling;
 • Geeft deskundige begeleiding;
 • Leert basisvaardigheden voor praktijk en theorie aan.

Het Leerwerkbedrijf

Het leerwerktraject is bedoeld voor die bedrijven en instellingen die willen meewerken aan de scholing en opleiding van de werknemers van morgen.
Wij gaan ervan uit, dat de bedrijven/instellingen vooral ten aanzien van sociale en praktische vaardigheden een positieve bijdrage kunnen en willen leveren aan het leertraject van de leerling.
Dit kan onder andere door te zorgen voor een veilige werk- en leeromgeving, waarbij onder begeleiding van een praktijkbegeleider overdracht van kennis en vaardigheden plaatsvindt. De leerwerkbedrijven zijn erkend.

In het kort, het bedrijf of de instelling:

 • Werkt samen met de school;
 • Leert sociale en beroepsmatige bekwaamheden aan;
 • Geeft een deskundige begeleiding.

Veel gestelde vragen

Hoeveel dagen zit de leerling per week op school en hoeveel werkt hij in de praktijk?
De leerling is drie dagen op school en twee dagen op de leerwerkplek.

Haalt een leerling een diploma in het leerwerktraject?
Een leerwerktraject is een volwaardige leerroute op bb-niveau en wordt met een diploma afgesloten. Leerwerktraject kan ook met een certificaat en/of een getuigschrift worden afgesloten.

Zonder diploma toch naar het Mbo?
Haal je in het een leerwerktraject geen diploma, dan kun je de opleiding toch afsluiten met een certificaat of getuigschrift. Daarmee kun je doorstromen naar een niveau 1 opleiding in hetmbo.                                                                                                                                                                                                                                             

Verdient een leerling in een leerwerktraject een salaris?
Nee, ze verdienen er geen geld mee.

Voor wie is het leerwerktraject bedoeld?
Het leerwerktraject is bedoeld voor die leerling voor wie om uiteenlopende redenen een succesvolle afsluiting van het volledige programma van één van de leerwegen binnen het vmbo moeilijk of niet haalbaar is.

Welke vakken krijgt de leerling in het leerwerktraject?

 • Nederlands bb (examenvak).
 • Beroepsgerichtvak bb (examenvak).
 • Mogelijkheid tot het volgen van  een extra theorievak, afhankelijk van de opleiding/sector en plaatsing in het rooster.
 • Rekenen.
 • ICT.

Welke bedrijven mogen een leerwerktraject verzorgen?
Leerwerktrajecten mogen in principe alleen worden verzorgd door erkende leerbedrijven.

Is de leerling verzekerd?
De wettelijke aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering is geregeld door de school.