headerimage headerimage
Tel: 072-5410333

Profiel BWI: Bouwen, Wonen en Interieur

In dit profiel volg je een aantal algemeen vormende vakken (avo-vakken). Dit zijn verplichte vakken, zoals Nederlands, Engels, maatschappijleer 1, natuurkunde, wiskunde, ckv en lichamelijke opvoeding. 
Daarnaast volg je in leerjaar 3 of 4 profielvakken als ’Hout- en Meubelverbindingen’, ’Bouwproces en Bouwvoorbereiding’, ’Bouwen vanaf de fundering’ en ’Design en Decoratie’. Mocht je het profiel Bouw, Wonen en Interieur op gl-niveau volgen, dan is maatschappijleer 2 ook een verplicht avo-vak.

Leerroutes

Binnen dit profiel zijn verschillende leerroutes mogelijk. Deze leerroutes zijn gecombineerde keuzevakken die een samenhangend geheel vormen en passen bij jouw interesses en ambitie voor de toekomst. De vakken ’Gevel-openingen’ en ’Schoonmetselwerk’ zijn voor iedereen verplicht, ongeacht de leerroute die je kiest.
Om praktijkervaring op te doen in een echt bedrijf en om je te oriënteren op je toekomstige beroepsmogelijkheden loop je in het derde en vierde jaar ook stage.

De leerroutes binnen Bouw, Wonen en Interieur zijn:

  • Leerroute Metselaar
  • Leerroute Timmerman
  • Leerroute Meubelmaker
  • Leeroute Schilder

 

 

Kennis leren toepassen in praktijk

Aan het eind van het derde leerjaar ga je aan de slag met het project ’Pomphuisje’. In dit project pas je alles toe wat je in het derde leerjaar hebt geleerd. Binnen dit project bedenk, ontwerp, teken, calculeer en bouw je je eigen pomphuisje. Hoe jouw pomphuisje in elkaar steekt en hoe dit werkt, laat je zien aan de hand van een presentatie.
Doordat je al ervaring hebt op gedaan en je goed weet hoe de praktijk in elkaar steekt, is de overgang naar het mbo niet zo groot. Leerlingen die zijn geslaagd en doorstromen naar het mbo melden zich aan bij opleidingen zoals; Straatmaker, Betontimmerman, Metselaar, Timmerman, Schilder, DTP-er, Podiumtechnicus, Meubelmaker en Vormgever ruimtelijke presentatie en communicatie