headerimage headerimage
Tel: 072-5410333

Profiel PIE: Produceren, Installeren en Energie

Wil jij later iets doen met installatietechniek, metaaltechniek of elektrotechniek in de breedste zin van het woord?
Dan past dit profiel goed bij jou!

Als je kiest voor het profiel Produceren, Installeren en Energie volg je een aantal algemeen vormende vakken (avo-vakken). Dit zijn verplichte vakken zoals Nederlands, Engels, maatschappijleer 1, natuurkunde, wiskunde, ckv en lichamelijke opvoeding.
De profielvakken ”Ontwerpen en maken’, ’Bewerken en verbinden van materialen’, ’Besturen en automatiseren’ en ’Installeren en monteren’ zijn opgenomen in het lesprogramma. Mocht je dit profiel op gl-niveau volgen, dan is maatschappijleer 2 ook een verplicht avo-vak.

Leerroutes Metaal & Instalektro 

Binnen dit profiel zijn twee leerroutesmogelijk. Binnen een leerroute vormen keuzevakken een samenhangend geheel die passen bij jouw interesses en ambitie voor de toekomst. Binnen PIE bestaat in leerjaar 4 ook de mogelijk om een lasdiploma te halen. Om praktijkervaring op te doen in een echt bedrijf en om je te oriënteren loop je in het derde jaar een blokstage van 2 of 3 weken en loop je in het vierde jaar een lintstage van een dag per week gedurende het schooljaar.

De leerroutes binnen het profiel PIE zijn,

  • Leerroute Metaal
  • Leerroute Instalektro 

 

  

Vervolgopleidingen:

Een goede doorstroom naar het mbo is bijna vanzelfsprekend. Je hebt al ervaring opgedaan en weet hoe de praktijk in elkaar steekt. Leerlingen die zijn geslaagd en doorstromen naar het mbo vanuit de leerroute Metaal gaan opleidingen volgen in bijvoorbeeld richtingen als Verspanen, Lassen, Constructiewerk of Mechatronica. Leerlingen vanuit de leerrout Instalektro gaan bijvoorbeerd in een opleiding voor Monteur Elektrotechnische Installaties, Servicemonteur, Monteur Werkbouwkundige Installaties.