headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Anglia

Wereldwijd wordt jaarlijks door het Chichester College in Engeland een examen Engels georganiseerd, het zogeheten ANGLIA-examen. Voor leerlingen van PCC Het Lyceum, PCC Fabritius, PCC Heiloo en PCC Bergen bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan deze examens deelnemen. Je wordt dan degelijk voorbereid.
Anglia

Eerst doe je een proefexamen om te bepalen op welk niveau je het Anglia–examen gaat doen. Je volgt daarna extra lessen Engels en gaat misschien wel mee met een reis naar Londen. Daar breng je je Engels in praktijk en kom je in de juiste 'mood' voor het examen.

Onze leerlingen doen meestal mee aan de drie hoogste niveaus van het Anglia-examen en in het afgelopen jaar zijn ze ook allemaal geslaagd! Het examenwerk wordt nagekeken in Engeland en als het even kan komt een Engelse teacher van het Chichester College het felbegeerde certificaat uitreiken.

Met zo'n internationaal certificaat kun jij natuurlijk prima voor de dag komen!


De vestigingen van het PCC organiseren het Anglia-project alle op hun eigen wijze. Hieronder is meer informatie te lezen over hoe Anglia op PCC HEILOO en PCC HET LYCEUM wordt vormgegeven.

ANGLIA OP PCC HET LYCEUM


Hoe biedt PCC Het Lyceum het Anglia project aan?
Als je in de onderbouw nog niet hebt meegedaan aan het Anglia examen, maak je een instaptoets die jouw niveau van de Engelse taal bepaalt. Na de instaptoets krijg je een ‘instapadvies’ en kan je je officieel inschrijven voor het examen, dat op school wordt afgenomen in april of mei. Als je in het afgelopen jaar al een ‘certificate’ hebt behaald, hoef je natuurlijk geen instaptoets meer te doen en kan je  uiteraard examen doen op één van de volgende niveaus.

Dit schooljaar kunnen de advanced, (AcCEPT) proficiency en masters kandidaten ook meedoen aan het spreekexamen. Deze examens worden afgenomen door een Anglia examinator, die meestal een native speaker of English is. Voor deelname aan het Anglia spreekexamen moet je je apart inschrijven en je betaalt ook apart hiervoor. Je mag zowel de schriftelijke als de spreekexamens doen. Je mag ook alleen de schriftelijke examens doen. Helaas kun je niet alleen meedoen aan de spreekexamens. Deze spreekexamens kunnen alleen doorgaan bij tenminste tien kandidaten.

Wanneer begint de voorbereiding op het examen?
Als je meedoet aan het Anglia examen moet je thuis zelfstandig aan de slag. De Anglia begeleiding begint na de tweede toets periode van januari. Je krijgt 1x per week de mogelijkheid om tijdens het Anglia vragenuurtje vragen te stellen aan de Anglia docent. Je wordt dan per niveau ingedeeld bij een docent. Uiteraard zijn wij nieuwsgierig naar jouw voortgang en mag je altijd via de mail geschreven ‘essays’ opsturen naar de Anglia docent.

Hoe kan je je het best voorbereiden?
Je ontvangt van de Anglia docent een kopie van  de Step To… methode, een boekje uitgegeven door de makers van het Anglia examen waarin je stapsgewijs alle vaardigheden leert van het examen  zoals luisteren, lezen, schrijven en ‘the Use of English’. De Masters kandidaten krijgen van de Anglia docent een studiepakket bestaande uit hand-outs van uitdrukkingen, Use of English, enkele oude examens met het antwoord model en een syllabus. Je kunt daarna zo veel mogelijk oude examens oefenen als je de site van Anglia bezoekt, www.anglia.nl. Op deze site kun je ook informatie vinden over de actuele examentarieven, extra grammaticaoefeningen bij grammar points, en ‘links’ naar oefeningen met extra oefenmateriaal. Alle oude en vernieuwde examens zijn ook te vinden in de ELO van magister. Je maakt op 9 april 2015 het  ‘revised’ Anglia examen, een vernieuwd Anglia examen met enkele nieuwe oefeningen erbij. Je krijgt van de docent voldoende oefenmateriaal.  

ANGLIA OP PCC HEILOO

Het Anglia Network Europe biedt 5 momenten in het schooljaar aan waarop de leerlingen kunnen deelnemen aan het examen. Het PCC Heiloo heeft er voor gekozen om het examen altijd plaats laten vinden in april. Op dat moment in het schooljaar hebben je als leerling in de brugklas jouw basiskennis van het Engels vanaf de basisschool al wat kunnen uitbreiden. Daardoor kun je op een wat hoger niveau deelnemen aan Anglia. 

Begin januari krijgen jij en je ouders informatie over Anglia toegestuurd, waarin de deelname aan Anglia wordt uitgelegd. Als je besluit om mee te doen aan Anglia, verbind je je voor een periode van ongeveer 10 weken aan het volgen van een examentraining. 
Eind januari maak je een digitale instaptoets, waarbij je op het juiste niveau worden ingedeeld. Vervolgens word je degelijk voorbereid op het examen. Uiteindelijk moet dit resulteren in een internationaal erkend certificaat.

Aan deze special Anglia hangt wel een prijskaartje. De kosten, tussen de €26 en €60, zijn afhankelijk van het niveau waarop je examen doet. Aan de voorbereidende lessen zijn geen kosten verbonden. 

Wat het lesrooster betreft moet je rekening houden dat je 1 uur extra lestijd per week hebt.
Tijdens deze extra les gedurende ongeveer 10 weken, zul je je gaan voorbereiden op het examen. Je wordt ingedeeld in een groep, waarin je op jouw eigen niveau oefent voor het examen. Zo maak je o.a. oefenexamens en werk je met oefenmateriaal van Anglia. Aanwezigheid bij de les is verplicht en er wordt van je verwacht dat je je serieus en gemotiveerd inzet voor een goede werksfeer. De extra lessen starten begin februari en eindigen begin april, wanneer op school het Anglia examen plaatsvindt.  

De gemaakte examens worden door PCC Heiloo terug gestuurd naar het Anglia Netwerk Nederland.  Vanuit daar worden ze doorgestuurd naar Engeland, waar ze worden nagekeken door een team van ervaren beoordelaars. Wij verwachten de uitslag begin juni binnen te krijgen, ongeveer 8 weken na de examendatum. Eind juni ontvangen wij de certificaten en die worden dan tijdens een feestelijke uitreiking overhandigd aan de leerlingen. 

Voor meer informatie: www.anglia.nl