headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

PCC Ouderaccount FAQ's

Magister is de plek waar u als ouder/verzorger het studieverloop van uw kind kunt volgen. U vindt hier ondermeer: behaalde resultaten, afwezigheidsregistratie, een agenda met dagrooster, uw actuele contactgegevens, maar ook bijvoorbeeld een mogelijkheid tot inschrijven voor een ouderavond. Zelfs als u meer kinderen op het PCC heeft, heeft u maar één account nodig.


 
Inloggen op Magister 6

* Wachtwoord vergeten?
* Gebruikersnaam vergeten?


FAQ's

 1. Mijn ouder-account activeren.
 2. Mijn instellingen - Email en/of mobiele nummer aanpassen.
 3. Magister 6 is op elk apparaat bruikbaar.
 4. Magsiter op een Mac/iPad/iPhone.
 5. Mijn zoon/dochter is 18 jaar geworden.
 6. Inschrijven voor een ouderavond.
 7. Voorkeursdag aangeven bij het inschrijven ouderavond.
 8. Ik ben mijn wachtwoord vergeten.
 9. Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten.
 10. Ik heb geen ouderaccount ontvangen.
 11. Neem contact op.

Mijn ouder-account activeren:

De bedoeling is dat u (eenmalig) uw ouderaccount via mijnID.pcc.nu activeert. Hiervoor heeft u de inloggegevens nodig die u begin augustus over de post heeft ontvangen.

terug naar het menu


Mijn Persoonlijke instellingen  E-mail en/of mobiele nummer aanpassen:

De communicatie tussen school en u als ouders/verzorgers verloopt voornamelijk via de digitale weg. Nieuwsbrieven, maar ook brieven zullen worden verstuurd naar het e-mailadres dat van u op school bekend is. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij beschikken over uw actuele e-mailadres.
We willen u vragen in het Ouderportaal het e-mailadres waarop u berichten wilt ontvangen, in te vullen en steeds te actualiseren zodra er een wijziging in uw e-mailadres optreedt 

Hier staan uw contactgegevens vermeld. Tevens kunt u hier uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres wijzigen, eenvoudig door uw gegevens in het invoerveld aan te passen en vervolgens voor 'contactgegevens opslaan' te kiezen.

< terug naar het menu


Magister 6 is op elk apparaat bruikbaar:

Magister 6 draait op alle devices: pc, Mac, Chromebook, tablet en smartphone. Het is toegankelijk via een browser en dat betekent dat u op elk gewenst moment op een voor u prettige manier informatie kunt opvragen betreffende uw kind(eren). 

< terug naar het menu


Magsiter op een Mac/iPad/iPhone:

Magister werkt probleemloos op Apple apperatuur.

< terug naar het menu


Mijn zoon/dochter is 18 jaar geworden en nu heb ik geen toegang meer tot het PCC Ouderportaal:

Met het bereiken van de 18-jarige leeftijd, is uw zoon/dochter voor de wet volwassen. Dat betekent dat hij/zij u toestemming moet geven om zijn resultaten in te zien.
Dit kan uw kind doen door op bij zijn 'persoonlijke instellingen' een vinkje te plaatsen bij 'Mijn ouders mogen mijn gegevens zien'.

< terug naar het menu


Inschrijven voor een ouderavond is niet mogelijk:

Dat kan verschillende oorzaken hebben:

 1. U heeft meerdere kinderen op het PCC; selecteer dan het kind waarvoor de ouderavond is bestemd.
 2. U logt in met het leerling-account; inschrijven voor een ouderavond is alleen mogelijk wanneer u met uw ouderaccount inlogt.
 3. Uw kind is intussen 18 jaar geworden en u bent door uw kind nog niet gautoriseerd. Zie hier.
 4. U heeft punt 1 t/m 3 gecontroleerd en u ziet nog steeds geen inschrijfmogelijkheid; neem dan s.v.p. contact met de receptie van de betreffende vestiging:
 • PCC Het Lyceum    072 5353540
 • PCC Fabritius         072 5181818
 • PCC Oosterhout     072 5410333
 • PCC Heiloo             072 5332780
 • PCC Bergen            072 5813437

< terug naar het menu


Ik ben mijn wachtwoord vergeten:

U gaat dan naar https://mijnID.pcc.nu, klikt op wachtwoord vergeten, vult uw inlognaam (achternaam + eerste letter voornaam) in, beantwoordt de 3 controlevragen en klikt op 'reset mijn wachtwoord'. Indien u het antwoord  op uw controle vragen niet meer weet, neem dan contact op via dit contactformulier.


< terug naar het menu


Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten:

Neem s.v.p. contact op met de receptie van de betreffende vestiging; zij kunnen aan de hand van het leerlingnummer uw inlognaam opzoeken:

 • PCC Het Lyceum    072 5353540
 • PCC Fabritius         072 5181818
 • PCC Oosterhout     072 5410333
 • PCC Heiloo             072 5332780
 • PCC Bergen            072 5813437

 

terug naar het menu


Ik heb geen ouderaccount ontvangen:

Begin augustus ontvang u per brief uw ouderaccount. Dit account is geldig voor de gehele schoolcarrière van uw kind(eren).
Mocht U geen brief hebben ontvangen dan kunt u contact opnemen via dit formulier.

 < terug naar het menu