headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Ouderavond

Ouderavondplanner Magister 6

In het Magistermenu wordt de knop 'Ouderavond' getoond. Deze knop verschijnt alleen als er daadwerkelijk een ouderavond is geconfigureerd en gepubliceerd.

Inschrijven of afmelden.

U heeft de mogelijkheid om zich in te schrijven door op 'inschrijven' te klikken. U kunt zich meteen afmelden door op 'afmelden' te klikken. Mocht u zich later toch nog willen inschrijven dan is dit mogelijk, zolang de inschrijftermijn niet is verstreken, door op inschrijven te klikken.

Door op inschrijven te klikken, kunt u zich in 3 stappen inschrijven.  Op het tabblad schoolpersoneel worden alle betrokken personeelsleden getoond. U kunt op dit tabblad uw keuze kenbaar maken, door een vinkje te zetten bij de desbetreffende docent. 

Door op volgende te klikken verschijnt het tabblad dagdeel.  

Op dit tabblad is het mogelijk om aan te vinken op welke dagdelen de u beschikbaar bent. U heeft ook de mogelijkheid om per dagdeel te vermelden of de gekozen afspraken vroeg of laat moeten worden ingepland.  Een ouder dient altijd de beschikbaarheid aan te vinken. Heeft een ouder toch geklikt op 'geen beschikbaar' en vervolgens op 'volgende', dan verschijnt onderstaande melding.

Door op volgende te klikken verschijnt het tabblad samenvatting.

Op dit tabblad krijgt u een samenvatting van de gemaakte keuzes. Door rechts bovenin het tabblad op 'inschrijven' te klikken worden de gemaakte keuzes bevestigd. Magister keert terug naar het overzichtscherm waar een samenvating wordt getoond.

Inschrijving aanpassen

Mocht u de gemaakte keuzes willen wijzigen dan zal eerst op afmelden moeten worden geklikt. Een ouder kan nu opnieuw inschrijven.

Bekendmaking Ouderavond

Als het rooster is gepubliceerd, zal in het Magistermenu het onderdeel 'Ouderavond' oplichten. U kunt een afdruk maken van het ouderavondschema door op de knop 'Afdrukken' te klikken.