headerimage headerimage

Kwaliteitszorg

Iedere leerling is voor ons belangrijk!
Daarom doen we op het PCC al wat mogelijk is om ze te helpen om hun schoolloopbaan via de meest optimale leerroute af te sluiten. 
We streven ernaar om onze leerlingen met een minimum aan vertraging aan het diploma te helpen dat bij hen past en hen maximale kansen biedt voor een succesvol vervolg. We stimuleren leerlingen zo hoog mogelijke eindexamencijfers te behalen en werken er samen hard aan om onze examenresultaten verder te optimaliseren, waarbij het landelijk gemiddelde voor ons als ondergrens geldt.

 • Slagingspercentages
 • Onderwijsinspectie
 • Onafhankelijke scholenvergelijking via 'Scholen op de kaart'
 • Kwaliteitszorgsysteem
 • Werken aan de toekomst

Slagingspercentages

Over het geheel genomen zijn we tevreden over onze slagingspercentages. Die liggen - net als de gemiddelde cijfers die onze leerlingen halen voor het centrale examen -  meestal rond het landelijk gemiddelde.
Toch werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering van ons onderwijs en proberen onze examenresultaten verder te optimaliseren.
Voor onze actuele slagingspercentages, klik hier.

Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie houdt toezicht op alle scholen in Nederland en publiceert zijn bevindingen. Ook het PCC wordt regelmatig bezocht. De resultaten van deze bezoeken zijn te vinden via www.onderwijsinspectie.nl.
Tijdens de informatieavonden en de open dag/avond is een samenvatting van de PCC-kwaliteitskaart beschikbaar.

Onafhankelijke scholenvergelijking via 'Scholen op de kaart' (www.scholenopdekaart.nl)

Goede informatie is noodzakelijk voor een helder en evenwichtig beeld van een school. Het PCC geeft daarom graag openheid van zaken met betrekking tot alles wat in de school gebeurt, onze resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering. 
De kwaliteitskaarten van alle scholen in het land - en dus ook van het PCC - zijn te vinden via de onafhankelijke landelijke website 'Scholen op de kaart' van de VO-raad. Deze website wordt van actuele en onafhankelijke informatie voorzien door de Onderwijsinspectie en het ministerie (DUO). Daarnaast worden de leerlingen en hun ouders/verzorgers jaarlijks gevraagd deel te nemen aan een tevredenheidonderzoek over prestaties, sfeer en veiligheidbeleving op school. De resutaten van deze onafhankelijk uitgevoerde onderzoeken zijn eveneens beschikbaar via 'Scholen op de kaart'.

Via 'Scholen op de kaart' (www.scholenopdekaart.nl) is het mogelijk om (regionale) scholen onderling goed te vergelijken, aan de hand van twintig indicatoren. De links naar de gegevens van het PCC vindt U via de onderstaande links:

Kwaliteitszorgsysteem

We besteden veel aandacht en energie aan ons kwaliteitszorgsysteem. De wens om goed onderwijs te verzorgen, dit systematisch te verbeteren en de resultaten te verantwoorden, liggen hieraan ten grondslag. Daarnaast is het de afgelopen jaren ook een nadrukkelijker thema geworden van de Onderwijsinspectie.
In schooljaar 2015-2016 stapt het PCC over op een nieuw kwaliteitszorgsysteem, namelijk A3. Meer informatie hierover volgt z.s.m. 

Werken aan de toekomst

Het PCC werkt op vele fronten aan de toekomst. We noemen enkele projecten:

 • 'Reken- en taalbeleid'
 • 'Pest-preventie' op iedere onderbouwvestiging
 • 'Zelfstandig leren op iedere onderbouwvestiging
 • 'Veilige school'
 • 'Gezonde school'
 • 'Bedrijfssimulatie en ondernemende school' met product gestuurd onderwijs
 • 'Projectonderwijs'; samenhangende vakken voeren in de onderbouw gezamenlijk projecten uit
 • 'Universum'; Bètaprojecten voor Vwo/Havo in samenwerking met universiteiten en hogescholen
 • 'Professionalisering bedrijfscultuur'
 • 'Verbetering opstroom binnen het PCC', zoals bijvoorbeeld onze opleiding mavo+