headerimage headerimage

Zelfstandig plannen

We leren je vanaf de allereerste schooldag je schoolwerk zelfstandig te plannen. Hierbij gebruik je ofwel de Studieplanner ofwel Magister.
Zowel Magister als de studieplanner geven - net als een gewone agenda – je duidelijkheid over het tijdstip waarop opdrachten klaar moeten zijn. Dat geeft inzicht over de hoeveelheid tijd die je voor opdrachten hebt. 
Het leren plannen wordt stap-voor-stap begeleid door de mentor en docenten op onze school.

Het PCC ontwikkelde de studieplanner in eigen beheer en heeft er sinds vele jaren goede ervaringen mee. Inmiddels hebben veel andere scholen ons voorbeeld gevolgd. Op de vestigingen waar de studieplanner wordt gebruikt, maakt het deel uit van het pakket schoolboeken en leermiddelen, waarvoor je ouders/verzorgers geen vergoeding verschuldigd zijn.