headerimage headerimage

Katholieke school

Pasje voor leerlingen & personeel

Katholieke identiteit & culturele verschillen

Het Petrus Canisius College is een katholieke school en dat betekent dat we als school onze wortels hebben in de katholieke traditie. Het betekent echter niet dat uitsluitend medewerkers en leerlingen met het katholieke geloof welkom zijn op het PCC. Iedereen die de uitgangspunten van onze school respecteert, is welkom. Een zoektocht die het PCC in 2009 aanging met de SAKSscholen naar de diepere betekenis van de gezamenlijke katholieke identiteit, leverde de inspiratie op om de signatuur van de school meer concreet te laten terugkomen binnen het onderwijs. Gezamenlijk werden de hieronder genoemde zes basiswaarden gekozen die terug te zien zijn in het onderwijs dat op de betrokken scholen wordt aangeboden. 

Op het PCC is het de menselijke maat die telt. Er is persoonlijke aandacht voor alle leerlingen met respect voor hun achtergrond en cultuur. Uiteraard besteden we aandacht aan de Christelijke feestdagen, maar ook met andere (godsdienstige) verplichtingen en feestelijkheden voor leerlingen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Tijdens projecten & lessen levensbeschouwelijke vorming wordt aandacht besteed aan alle religieuze stromingen.

Onze zes kernwaarden

De gezamenlijke zoektocht leverde ons zes gemeenschappelijke basiswaarden op die duidelijk maken waar we als school voor staan:

Ontmoeting, Vertrouwen, Eigenheid, Spiritualiteit, Traditie en Verwondering

Deze waarden zijn vervolgens door beeldend kunstenaar Rob Komen verwerkt in een kunstwerk dat begin 2012 feestelijk werd onthuld en sindsdien op alle scholen en vestigingen is te bewonderen:
Katholieke Identiteit door Rob Komen

PCC Gedragsregel

Bij de zes kernwaarden hoort ook de PCC-gedragscode, die geldt als leidraad voor ons gedrag:

 • Respecteer jezelf
  Volg je eigen weg, maak weloverwogen keuzes en houd daarbij altijd rekening met de ander.
 • Respecteer anderen
  Wees vriendelijk, open en hulpvaardig, benader anderen zoals je zelf benaderd wilt worden.
 • Respecteer afspraken
  Zorg ervoor dat je op tijd bent, houd je aan de schoolregels, wees betrouwbaar.
 • Respecteer de werksfeer
  Werk mee aan een prettig en rustig leef- en werkklimaat, waarin door iedereen goed kan worden gewerkt.
 • Respecteer je omgeving
  Houd het schoolgebouw schoon en heel, zorg dat je gedrag ook buiten school positief bijdraagt aan een gezond milieu.
 • Schat jezelf en de ander 'op waarde'
  Maak gebruik van je eigen talenten en waardeer investeringen die in jou worden gedaan.

Ons onderwijs

Wat op een school héél erg belangrijk is: we hopen dat we samen rechtvaardig zijn. Dat zal niet altijd lukken - want we blijven mensen - maar iedereen mag ons erop aanspreken.

Natuurlijk hebben we op het PCC niet alleen aandacht voor de studie, maar staan we in vieringen, gedurende de projecten levensbeschouwelijke vorming (zoals 'Heilige Huisjes'  en andere lessen en evenementen (de jaarlijkse Actiedag voor een goed doel), regelmatig stil bij de dingen die om ons heen gebeuren.
Op het Petrus Canisius College zitten leerlingen van verschillende geloofsovertuigingen: Katholiek, Protestants, Islamitisch en diverse andere godsdiensten. Ook zijn er leerlingen zonder geloofsovertuiging.