headerimage headerimage

Tweejarige brugperiode

Het PCC kent al sinds lange tijd een tweejarige brugperiode. We stellen het keuzemoment een jaar uit en hebben hiervoor gekozen omdat we op deze manier onze leerlingen een langere periode geven om te wennen aan de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.

Pas in de loop van het tweede schooljaar bij ons, zal in overleg met ouders en leerling worden vastgesteld welke opleiding de leerling zal vervolgen vanaf het derde schooljaar.