headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Bestuursvorm

Het Petrus Canisius College heeft een bestuursvorm waarbij een eindverantwoordelijk College van Bestuur wordt ondersteund door een Sectordirectie. De Raad van Toezicht heeft een toetsende en controlerende functie.

COLLEGE VAN BESTUUR

Per 1 oktober 2015 is de heer drs. F.A.M. van Pinxteren aangesteld als voorzitter van het College van Bestuur van onze school, met de portefeuilles Onderwijs, Financiën en beheer, Samenwerking in de regio en Public relations.
In een uitgebreid kennismakingsinterview stelt hij zich voor.

SECTORDIRECTIE

Onze school bestaat uit drie sectoren die alle een eigen sectordirectie hebben, namelijk:

  • PCC Het Lyceum: mevrouw J. Lotte MEM, sectordirecteur van bovenbouw vwo/havo & de opleiding vwo-Xtra
  • PCC Fabritius, PCC Heiloo & PCC Bergen: de heer dr. H.R.W. Ansink, sectordirecteur van onderbouw vwo/havo/mavo/vmbo-Kb & bovenbouw mavo
  • PCC Oosterhout: de heer J.T.S. Dekker, sectordirecteur van de opleidingen vmbo-Bb & vmbo-Kb

Voorzitter College van Bestuur & Sectordirecteuren
v.l.n.r.: dhr. drs. F.A.M. van Pinxteren, mevrouw J. Lotte MEM, dhr. dr. H.R.W. Ansink en dhr. J.T.S. Dekker

RAAD VAN TOEZICHT 

  • Mevrouw D.F. Koelemij (voorzitter): Cultuuraanjager Alkmaar (Artiance, Centrum voor de Kunsten), cultureel ondernemer
  • De heer P. Sayers (vice-voorzitter, financiën): lid bestuur Stichting Kenniscentrum Windturbine Materialen en Constructies, voormalig CFO Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland.
  • Mevrouw F. Loth (namens de mr, portefeuille personeelszaken): lid algemene directie Stichting Tabijn, voormalig universitair docent en onderzoeker bij de Open Universiteit Nederland
  • Mevrouw M.G. Dekker (portefeuille bestuurlijk-juridische zaken & regionale samenwerking): voormalig (waarnemend) burgemeester gemeente Zijpe (Noord-Holland-Noord), voormalig lid Gedeputeerde Staten Provincie Utrecht, voormalig algemeen directeur Onderwijs en Jeugd Gemeente Rotterdam. 
  • De heer ir. J.A.M. Krieckaert (portefeuille organisatie, kwaliteit en identiteit): secretaris / penningmeester Stichting tot behoud van monumentale kerken in Alkmaar, lid Raad van Toezicht Monumentenwacht Noord-Holland, voormalig lid algemene directie gemeente Alkmaar.