headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Bestuursvorm

Het Petrus Canisius College heeft een bestuursvorm waarbij een eindverantwoordelijk College van Bestuur wordt ondersteund door een Sectordirectie. De Raad van Toezicht heeft een toetsende en controlerende functie.

COLLEGE VAN BESTUUR

Per 1 oktober 2015 is de heer drs. F.A.M. van Pinxteren aangesteld als voorzitter van het College van Bestuur van onze school, met de portefeuilles Onderwijs, Financiën en beheer, Samenwerking in de regio en Public relations.
In een uitgebreid kennismakingsinterview stelt hij zich voor.

DIRECTIE

Onze school bestaat uit een college van bestuur en vier directeuren die de leiding hebben over onze vijf vestigingen. Zij hebben ook vestiging-overstijgende portefeuilles en werken daarbij samen in het centraal directeurenoverleg. Het college van bestuur en de vestigingen worden ondersteund door een servicebureau.

  • PCC Het Lyceum:          de heer dr. H.R.W. Ansink
  • PCC Oosterhout:           de heer J.T.S. Dekker
  • PCC Fabritius:               mevrouw S.A. Kerkhof
  • PCC-Bergen:                 de heer K.J. Koning
  • PCC-Heiloo:                  de heer D.W.A. Ramler

RAAD VAN TOEZICHT 

  • Mevrouw D.F. Koelemij (voorzitter): Cultuuraanjager Alkmaar (Artiance, Centrum voor de Kunsten), cultureel ondernemer
  • De heer P. Sayers (vice-voorzitter, financiën): lid bestuur Stichting Kenniscentrum Windturbine Materialen en Constructies, voormalig CFO Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland.
  • Mevrouw F. Loth (namens de mr, portefeuille personeelszaken): lid algemene directie Stichting Tabijn, voormalig universitair docent en onderzoeker bij de Open Universiteit Nederland
  • Mevrouw M.G. Dekker (portefeuille bestuurlijk-juridische zaken & regionale samenwerking): voormalig (waarnemend) burgemeester gemeente Zijpe (Noord-Holland-Noord), voormalig lid Gedeputeerde Staten Provincie Utrecht, voormalig algemeen directeur Onderwijs en Jeugd Gemeente Rotterdam. 
  • De heer ir. J.A.M. Krieckaert (portefeuille organisatie, kwaliteit en identiteit): secretaris / penningmeester Stichting tot behoud van monumentale kerken in Alkmaar, lid Raad van Toezicht Monumentenwacht Noord-Holland, voormalig lid algemene directie gemeente Alkmaar.