headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Structuur en Organigram

Het Petrus Canisius College heeft vijf lesvestigingen en een servicebureau. 

De vijf lesvestigingen hebben ieder een eigen managementteam. Daarnaast hebben de vestigingen eigen decanen, mentoren, onderwijsassistenten en leerlingbegeleiders. De ondersteuning ligt bij de vestigingssecretariaten.
Het Servicebureau bestaat uit de medewerkers van verschillende ondersteunende afdelingen.

De leiding van de organisatie ligt in handen van het College van Bestuur en de directeuren.
In totaal werken er zo'n 375 medewerkers bij het PCC.

organigram

 Klik op het plaatje voor een vergroting.

 organogram