headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Chromebooks

Digitale middelen zijn belangrijk in onze maatschappij en daarmee ook in het onderwijs dat wij aanbieden. Ook op het PCC kiezen we bewust voor een mix van verschillende manieren van leren: een combinatie van leren mét en zonder technologie, dit heet blended learning.
Op onze school gaat het om gebruik van een ‘device’ op die momenten dat het een waardevolle bijdrage kan leveren, naast de studieboeken. Blended learning verrijkt het onderwijs, het biedtnieuwe kansen voor maatwerk aan leerlingen én het helpt leerlingen hun weg te vinden in deinformatiemaatschappij.
Met ingang van schooljaar 2019-2020 zullen alle leerlingen van de eerste en tweede klassen op het PCC werken met Chromebooks.

Waarom Chromebooks

Uit alle mogelijkheden die er zijn, hebben wij ervoor gekozen om te gaan werken met Chromebooks. Dit zijn betaalbare laptops die het leerlingen mogelijk maken in de Cloud te werken. Veel scholen kiezen voor deze optie, mede omdat dit apparaat praktische voorzieningen biedt waarmee de docent in de klas de regie kan houden.
In het afgelopen jaar werd gekozen voor de Dell 11,6 inch convertible touch, in het voorjaar van 2019 wordt bekendgemaakt met welk opvolgend type we zullen gaan werken vanaf schooljaar 2019-2020.
Wij vinden uniformiteit belangrijk om de ‘rust’ tussen de leerlingen onderling te bevorderen.

Google Privacy en beveiliging

Het PCC heeft gekozen om te werken met Chromebooks en daarmee gekozen voor  functionaliteiten binnen de Google omgeving. Voor informatie over privacy- en beveiligingsmaatregelen binnen de Google Suite voor Educatie kunt u terecht via deze link.

Chromebook aanschaffen

Om de regie door de docent in de klas te kunnen waarborgen, is het van belang dat u als ouders de laptop aanschaft via The Rent Company; deze organisatie zorgt er namelijk voor dat de via hen geleverde Chromebooks voorzien zijn van de mogelijkheden om die regie te voeren.
Wij hebben als school met deze organisatie - die landelijk al met veel scholen samenwerkt - bindende afspraken gemaakt over onder meer schade- en diefstaldekking en vervangende Chromebooks bij hardware-reparaties.

U kunt kiezen voor aanschaf...

  • ...in één keer
  • ...of voor een huurkoopconstructie*) met een looptijd van 36 maanden (ongeveer €11,90/mnd) plus een eenmalige borg van ongeveer €45
  • ...of voor een huurkoopconstructie*) met een looptijd van 48 maanden (ongeveer €9,50/mnd) plus een eenmalige borg van ongeveer €40.

*) Het service -abonnement via The Rent Company biedt verzekering, garantie en service. Na afloop van de looptijd kunt u ervoor kiezen om het apparaat in te leveren (waarna u de borg terugkrijgt) of te behouden.

Meer informatie

Als ouder van een PCC-brugklasleerling in schooljaar 2019-2020 ontvangt u bijtijds meer gedetailleerde informatie over het gebruik van Chromebooks op het PCC in het algemeen én over actuele prijs en type. Op die manier kunt u voor u zelf vaststellen welke aanschafmethode het beste bij uw situatie past.

Meer informatie is te vinden via de website van The Rent Company.

Mocht u met dringende vragen zitten, dan kunt u via chromebooks@pcc.nu contact met ons opnemen.