headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

PCC 90 jaar

In schooljaar 2016-2017 bestaat onze school 90 jaar! 
Aan deze belangrijke gebeurtenis besteden we natuurlijk de nodige aandacht, bijvoorbeeld:

  • Jaaropening: op maandag 29 augustus (voor leerlingen een roostervrije dag) starten we met een officiële jaaropening. Het thema van dit schooljaar is 'Eigenheid', één van de zes basiswaarden waar we als school voor staan.

Meer informatie volgt!