headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Playing for Success

Het PCC is aangesloten bij Playing for Success, een grensverleggend initiatief waarmee leerlingen hun vaardigheden in taal, rekenen en ict verbeteren. Het gaat om „gewone‟ leerlingen die om uiteenlopende redenen onder hun niveau presteren. Gedurende tien weken volgen de deelnemers een naschools programma in het AFAS-stadion van één middag; wekelijks twee tot drie uur. Ze werken hier in een frisse en professionele omgeving met de nieuwste ict en multimedia. Er is enthousiaste begeleiding en de sportieve en prestatiegerichte sfeer van de club is er nadrukkelijk aanwezig. Playing for Success levert een structurele bijdrage aan betere leerprestaties. Deelnemers verbeteren vaardigheden op het gebied van taal en rekenen, ze vergroten hun zelfvertrouwen én hun zelfbeeld wordt positiever. De combinatie van onderwijs en sport is hierbij de sleutel tot succes.

Bekijk de korte videofilm over Playing for Success Alkmaar.Playing for Success gaat ervan uit dat kinderen van nature gemotiveerd zijn om te leren. Door negatieve leerervaringen is de motivatie soms sterk verminderd en het zelfbeeld en zelfvertrouwen verslechterd. Ze gaan er zelf in geloven dat ze niet goed kunnen leren. Playing for Success brengt deze leerlingen op een uitdagende en inspirerende plek buiten school waar ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen opdoen: het voetbalstadion.

Hier werken ze samen met andere leerlingen aan opdrachten die aansluiten bij hun interesses. Ze hebben er wow-ervaringen, bijvoorbeeld wanneer ze in contact komen met hun favoriete spelers. Het stadion, de sport en de succesvolle voetballers; het draagt allemaal bij aan een omgeving die de kinderen uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot betere prestaties. Als leerlingen ontdekken dat ze wél kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, nemen de schoolprestaties toe, en hervinden ze hun zelfvertrouwen. Beroepskrachten (docenten), enthousiaste stagiaires en vrijwilligers die als mentor worden ingezet begeleiden en stimuleren de leerlingen. Ook zij vinden het een uitdaging om in het voetbalstadion aan dit bijzondere programma mee te doen. Voetballers en trainers zetten zich met plezier in voor het centrum.
Naast de intensieve steun en aandacht is er een duidelijke structuur in het leercentrum. Leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht bij het leren en in de omgang met elkaar. De combinatie van enthousiaste ondersteuning en structuur zorgt voor een duidelijk, stimulerend en positief leerklimaat.

Playing for Succes is bedoeld voor onderpresterende kinderen van 9 t/m 14 jaar bij wie er niet uit komt wat er inzit. Soms hebben deze kinderen een leerachterstand. Voor ouders is het niet mogelijk om een kind rechtstreeks aan te melden; de deelnemende scholen bepalen welke kinderen in aanmerking komen.
Voor meer informatie: zie http://www.playingforsuccess.nl/alkmaar/. Hier vindt u op de pagina „ouders‟ antwoorden op de meest gestelde vragen over PfS.