headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Protocol beveiligingsincidenten en datalekken

Op grond van de Wet meldplicht datalekken en op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, 2018) dient het schoolbestuur te beschikken over een protocol beveiligingsincidenten en datalekken. 

In dit protocol zijn de stappen beschreven die gevolgd worden, indien er sprake is van een (vermoedelijk) beveiligingsincident/datalek.