headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Regelingen

Het Petrus Canisius College wil een veilige en prettige school zijn, voor zowel de leerlingen als de medewerkers en daar wordt op verschillende manieren hard aan gewerkt.

We zijn een katholieke school en daar hoort een bepaalde visie bij, die terug te vinden is in zes kernwaarden die we aanhangen. De PCC-gedragscode vormt de praktische vertaling daarvan.

De schoolgids is een belangrijk document voor leerlingen en hun ouders/ verzorgers. Hierin zijn de belangrijkste afspraken opgenomen, waaronder de overgangsnormen, de 'vestigingsregels' en de verzuimregeling.

Veel zaken zijn op onze school - veelal in samenwerking met leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers, maar soms ook met gemeente en/of politie – vastgelegd in officiële regelingen. Dit zijn de belangrijkste: