headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Anti-pestprotocol van het PCC

Wij vinden dat al onze leerlingen evenveel recht hebben op een fijne schooltijd!

Daarom wordt tijdens de lessen en andere activiteiten uitvoerig stilgestaan bij het fenomeen pesten, want er is een groot verschil tussen plagen en pesten.
Klik HIER voor ons uitgebreide anti-pestprotocol. 
In dit stuk, dat is geschreven voor leerlingen, ouders en al het personeel van onze school, is te lezen hoe we er samen voor zorgen dat het PCC een veilige school is voor iedereen.