headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

PCC-Verzuimregeling

Op het PCC geldt de PCC-Verzuimregeling

De manier waarop aan deze regeling invulling wordt gegeven, kan per vestiging verschillen. Daarvoor verwijzen we je naar het hoofdstuk ‘Vestigingsregels’ in de schoolgids.