headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Protocol Sociale Media

Inleiding

Het   gebruik van sociale media heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen en   is nog altijd groeiende. We hyven, facebooken, twitteren, netwerken op   LinkedIn en kijken filmpjes op YouTube. Traditionele media zoals krant, radio   en TV maken steeds vaker plaats voor sociale media.

Belangrijk kenmerk van sociale media is dat informatie razendsnel kan worden verspreid. Naast discussie en nieuwsverspreiding worden sociale media ook ingezet voor kennisontwikkeling en –deling door gebruik te maken van de kennis van een grote groep (the wisdom of the crowd).

Er wordt – ook op onze school - frequenter gebruik gemaakt van sociale media en webtools (gratis programma's die in de les kunnen worden gebruikt). Er zijn leerlingen en docenten actief op sociale media, die mogelijk al via deze kanalen met elkaar communiceren. Het ziet ernaar uit dat dit ook in de toekomst verder zal toenemen en als moderne en vooruitstrevende school juichen we dat toe.

Het PCC heeft een protocol vastgesteld voor het gebruik van sociale media in (relatie tot) school. Daarin staat precies te lezen hoe we ook op digitaal terrein met elkaar om gaan. Het biedt kaders voor een correcte en verstandige omgang met sociale media en is – nadat het in maart 2013 na een positief   advies van de MR werd vastgesteld - breed verspreid in onze organisatie onder leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers en andere betrokkenen bij onze   school.

Vanzelfsprekend heeft het protocol relatie met het Leerlingenstatuut, de Veiligheidsconvenanten die we als school afsloten met Openbaar Ministerie, politie en gemeente, maar ook met de Internetgedragscode die we hanteren.

Protocol Sociale Media


'Nieuwe media, nieuwe kansen!'

 

1.   Je bent zelf verantwoordelijk

Alles wat je schrijft of plaatst is jouw verantwoordelijkheid. Plaats daarom geen materiaal of berichten die je in verlegenheid kunnen brengen, citaten van medeleerlingen of medewerkers, berichten die het imago van de organisatie en/of mensen kunnen schaden.

Wanneer je twijfelt over de wijze waarop je wilt reageren op een bericht of tweet, kun je advies vragen aan je klassenmentor, de stafmedewerker PR & Voorlichting of de eigen vestigingsdirecteur.

2.   Persprotocol blijft gelden

Voor sociale media gelden binnen het PCC dezelfde regels op het gebied van persvoorlichting en woordvoering, als voor de traditionele media zoals krant en TV: berichten plaatsen en het geven van reacties uit naam van het PCC op sociale media wordt alleen gedaan door de stafmedewerker PR & Voorlichting en/of het College van Bestuur.

3.   Houd privé en werk gescheiden

 • Uiteraard respecteren we de vrijheid van meningsuiting van alle PCC-betrokkenen, maar als je over je werkzaamheden twittert, bedenk dan altijd dat je op dat moment ook een vertegenwoordiger van het PCC bent en dat jouw persoonlijke mening over bepaalde zaken in relatie staan met de belangen van de organisatie. 
 • Maak altijd gescheiden accounts en profielen aan op de verschillende sociale media; eentje voor privéactiviteiten en eentje voor 'zakelijke' activiteiten, waarbij het wenselijk is om de privéaccounts en –profielen af te schermen.
 • Medewerkers en leerlingen communiceren uitsluitend met elkaar middels 'zakelijke accounts' en op zakelijke toon.

4.   Internet 'onthoudt' alles

Realiseer je dat je berichten en/of foto's  niet alleen worden gezien door vrienden en familie en dat wat je publiceert, blijvend is.Bijdragen op Twitter en andere sociale media blijven altijd vindbaar, en Google is de grootste online roddeltante. Wees je hiervan bewust!

5.   Geef nooit vertrouwelijke informatie vrij (over het PCC).

Deze richtlijn behoeft geen nadere uitleg.

6.   Tips:

 • Plaats een goed herkenbare pasfoto op je accounts/profielen (en geen logo of plaatje)
 • Maak duidelijk dat je vanuit je persoonlijke rol spreekt (en niet 'namens het PCC') 
 • Spreek met respect over anderen 
 • Maak je bronnen kenbaar
 • Check de reacties op je berichten 
 • Geef fouten toe en maak excuses indien nodig 
 • Respecteer het copyright, gebruik nooit logo's, beeldmateriaal of muziek zonder toestemming 
 • Signaleer berichten en/of filmpjes over het PCC en stuur deze door naar de stafmedewerker PR & Voorlichting 
 • Volg op Twitter geen 'bedenkelijke' figuren 
 • Bij twijfel een bericht nooit plaatsen

7.   Tenslotte

Wanneer een leerling of medewerker handelt in strijd met (de bedoeling van) dit protocol, dan zal dit worden beschouwd als een ernstige aangelegenheid. Afhankelijk van de ernst van de gebeurtenis kan dit in uiterste geval betekenen dat wordt overgegaan tot disciplinaire maatregelen.

Meer informatie hierover is te vinden in het Leerlingenstatuut (schoolgids), de voor zowel leerlingen als medewerkers bedoelde 'Internetgedragscode' (website), alsmede de voor medewerkers bedoelde 'Omgangs- en Integriteitscode' (intranet).

 

Bijlage 1 

Bijlage 2