headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Verantwoording

Wat is een goede school en wie bepaalt dat? 

Goede informatie is noodzakelijk voor een helder en evenwichtig beeld van een school.
Het PCC geeft daarom graag openheid van zaken met betrekking tot alles wat in de school gebeurt, onze resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering. Dat doen we op twee manieren.

1. We geven openheid van zaken voor wat betreft ons bestuursverslag en jaarrekening.

2. De kwaliteitskaarten van alle scholen in het land - en dus ook van het PCC - zijn te vinden via de onafhankelijke landelijke website 'Scholen op de kaart' van de VO-raad.
Deze website wordt van actuele en onafhankelijke informatie voorzien door de Onderwijsinspectie en het ministerie (DUO). Daarnaast worden de leerlingen en hun ouders/verzorgers jaarlijks gevraagd deel te nemen aan een tevredenheidonderzoek over prestaties, sfeer en veiligheidbeleving op school. De resutaten van deze onafhankelijk uitgevoerde onderzoeken zijn eveneens beschikbaar via 'Scholen op de kaart'.
Via 'Scholen op de kaart' is het zodoende mogelijk om (regionale) scholen onderling goed te vergelijken, aan de hand van twintig indicatoren. De links naar de PCC-vestigingen vindt u hieronder: