WELKOM in schooljaar 2021-2022

Welkom in schooljaar 2021-2022!

Vanaf 2020 kiezen we voor een aantal interessante vernieuwende ontwikkelingen.
Wat staat jou precies te wachten in schooljaar 2021-2022 op onze vestigingen?
Dat zetten we hieronder voor jou en je ouders/verzorgers even op een rijtje.

PCC HET LYCEUM, door afdelingsleider Ruth van der Kruijssen:

De grootste verandering is dat voortaan vwo-leerlingen en havo-leerlingen direct kunnen starten in de brugklas bij ons.
Daarnaast gaan we werken met een intensief wekelijks maatwerk-programma met verdiepingsmogelijkheden voor de leerling die dat wil, of extra hulp voor de leerling die dat nodig heeft.

Verder kun je als leerling van de vwo-brugklas en de havo-brugklas kiezen voor de Sportklas, maar ook krijg je drie keuzestromen aangeboden, namelijk Kunst & Cultuur, Wereldburgerschap & Internationalisering en Onderzoek & Techniek. Aan het eind van de brugklas maak je hieruit een keuze voor het vervolg van je opleiding.

We kiezen ook voor nog meer activerende werkvormen. Je werkt dan zelfstandiger en wordt op verschillende manieren geprikkeld, waardoor de lesstof aantoonbaar beter beklijft. Door bijvoorbeeld zelf dingen te onderzoeken en te presenteren aan je eigen klas, wordt leren veel interessanter en uitdagender. Dus we gaan minder ‘frontaal’ geven, maar in de werkvormen die we aanbieden houden we natuurlijk rekening met de verschillen in behoefte tussen vwo- en havo-leerlingen.


PCC FABRITIUS
, door afdelingsleider Janneke van Laar:

De lessen gaan we laten starten om 9 uur. Twee tot drie keer in de week zal er om half negen een mentormoment zijn. Op die manier houden we rekening met de mogelijkheden en behoeften van jouw 'puberbrein'.

De lessen duren 45 minuten in plaats van 50 minuten. Midden op de dag plannen we dan een maatwerkuur. Je mag dan samen met je mentor bepalen naar welke maatwerkuren je wilt. Daarbij kun je kiezen voor een vak dat je moeilijk vindt, of juist iets waar je je extra in wil verdiepen. Dus: verdieping, verbreding of verrijking.

Als leerling van PCC Fabritius kies je uit de richtingen Sport & Lifestyle of Design & Ondernemen. Bij Sport & Lifestyle ga je kennis maken met nieuwe sporten, maar je gaat ook aan de slag met vragen als ‘Hoe werken je spieren?’ en ‘Wat doet voeding met je lijf?’ Bij Design & Ondernemen maak je kennis met projecten als 'Jong ondernemen', budgetteren en met projecten als fotografie, presenteren en websites bouwen.


PCC OOSTERHOUT,
door afdelingsleider Marleen Rolie:

Een sterk punt van PCC Oosterhout zijn de coachingsuren, de CU-uren, die we elke lesdag inroosteren.
Onder begeleiding werk je dan in het CU-lokaal aan je weektaken die je via Google Classroom op je Chromebook kunt zien. De docenten controleren aan het einde van de week of je alle taken klaar hebt. Als dat het geval is, dan mag je lekker naar huis. Dus “CU volgende week!”
Tijdens de CU-uren helpen we je met je schoolwerk. Er is altijd een onderwijsassistent en een docent aanwezig die je coacht, dus we helpen je met de uitleg, maar ook met hoe je het beste kunt studeren en plannen.
Onze brugklasleerlingen zijn blij met de CU-uren, dus ze zijn een groot succes!
Daarom krijg jij als leerling van de bovenbouw naast je mentoruur óók tweemaal per week een CU-uur. Da's prima geregeld!

....en door afdelingsleider Astrid ten Boom:

Onze onderbouwleerlingen van Vakcollege Techniek hadden altijd al een prachtig eigen lokaal, maar ze maken ook steeds meer gebruik van onze prachtige Techniekhal. Voor onze bovenbouwleerlingen van Vakcollege Techniek voegen we nieuwe faciliteiten toe, waardoor ze kunnen werken aan nog uitdagender opdrachten, bijvoorbeeld op het gebied van ondernemerschap en 3D-vormgeving.
Speciaal voor onze leerlingen van Vakcollege Allround breiden we de samenwerking met het mbo uit. Als je voor deze opleiding kiest, zul je daarvan kunnen profiteren. Meer nieuws hierover volgt binnenkort!


PCC HEILOO
door directeur Rob Baltus:

PCC Heiloo blijft dicht bij zichzelf en dat betekent dat we leerlingen met een advies van vwo tot vmbo-Kb ook vanaf 2020 alle kansen en mogelijkheden bieden.
Binnen de kleinschalige en veilige omgeving van een tweejarige brugperiode werken we nog steeds met dakpanklassen. In zo'n dakpanklas krijg je de lesstof aangeboden op het hoogste niveau. Zo heb je ruim de tijd om te ervaren welk niveau het beste bij jou past.

Nieuw is dat we meer inzoomen op de leerlingen met een enkelvoudig vwo-advies. Bij voldoende aanmeldingen van leerlingen met dit advies proberen we die te plaatsen in een vwo-accent-klas.
De leerlingen met een enkelvoudig advies vmbo-kaderberoeps (we noemen ze accentleerlingen) komen in een dakpan met mavo. Door middel van maatwerk doen we er alles aan om deze leerlingen in voldoende mate uit te dagen.
Het is duidelijk: je komt altijd tot je recht op PCC Heiloo!


PCC BERGEN
door directeur Rob Baltus:

Op PCC Bergen werk je minstens 30% van de lestijd met je chromebook.
Het gaat onze docenten niet ‘om het boek uit te krijgen’, maar we stellen de leerdoelen voorop! De tijd die docenten overhouden, steken we in projecten, die vinden wij belangrijk. Vakken werken dan samen en leerlingen kunnen aan de slag met andere, meer actieve werkvormen, zoals bijvoorbeeld samenwerken, presenteren en/of onderzoeken.

We gaan de samenwerking van de vakken wiskunde, biologie en natuur-/scheikunde intensiveren. Overlap bij deze vakken halen we eruit, ook ten gunste van gezamenlijke projecten, die natuurlijk veel interessanter zijn voor jou.

We zijn trots op ons predicaat ‘Gezonde School’ en dat laten we niet alleen in het dagelijkse schoolleven nadrukkelijk terugkomen, maar ook tijdens projectweken en in de lessen. We betrekken ook je ouders bij het uitdragen van een gezonde leefstijl.
Zo blijft PCC Bergen die unieke school, waar we elkaar persoonlijk kennen.