Privacy

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, ingevoerd 25 mei 2018) stelt nieuwe en verdergaande eisen aan de omgang met en verwerking van persoonsgegevens.

Met dit privacyreglement beoogt het PCC ervoor zorg te dragen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt conform de AVG. Dit reglement stelt dan ook regels over de verwerking van persoonsgegevens van alle betrokkenen bij de organisatie, waaronder leerlingen en hun wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers, bezoekers en externe relaties, zoals leveranciers en opdrachtnemers.

(NB: Met de vaststelling van het onderstaande reglement is het privacyreglement voor medewerkers van het PCC uit maart 2009 komen te vervallen.)