PTA & examenreglement

PTA staat voor Programma voor Toetsing en Afsluiting. Dit is het examenprogramma voor de examenkandidaten van onze school, met daarin alle eisen die aan onze leerlingen worden gesteld om te kunnen slagen.

PCC Het Lyceum

   PTA's havo | 2022 - 2023

   PTA's vwo | 2022 -2023

   Daarin vind je in principe alle informatie die je nodig hebt met betrekking tot je eindexamen.
   Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met je mentor.

   PCC Fabritius

   PTA leerjaar 3 | 2022-2023

   PTA leerjaar 4 | 2022-2023

   Daarin vind je in principe alle informatie die je nodig hebt met betrekking tot je eindexamen.
   Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met je mentor.


   PCC Oosterhout

   PTA leerjaar 3 | 2022-2023 

   AVO-vakken

   Praktijkvakken


   PTA leerjaar 4 | 2022-2023

   AVO-vakken

   Praktijkvakken

   Keuzevakken leerjaar 3 & 4  | 2022-2023

   Daarin vind je in principe alle informatie die je nodig hebt met betrekking tot je eindexamen.
   Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met je mentor.