PTA & examenreglement

Het PCC houdt zich bij de examens aan de richtlijnen van het RIVM. Bij het doen van schriftelijke examens in tijden van het coronavirus is het hanteren van goede hygiënische afspraken essentieel. Om die reden hebben wij een ‘protocol examens en corona’ opgesteld. De individuele vestigingen (PCC Het Lyceum, PCC Fabritius en PCC Oosterhout) kunnen dit protocol indien van toepassing nog met vestiging-gebonden zaken aanvullen. Leerlingen en medewerkers worden hierover door de vestiging zelf geïnformeerd.


PTA
staat voor Programma voor Toetsing en Afsluiting. Dit is het examenprogramma voor de examenkandidaten van onze school, met daarin alle eisen die aan onze leerlingen worden gesteld om te kunnen slagen.


PCC Het Lyceum

   PTA's havo | 2021 - 2022

   PTA's vwo | 2021 -2022

   Daarin vind je in principe alle informatie die je nodig hebt met betrekking tot je eindexamen.
   Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met je mentor.


   PCC Fabritius

   PTA leerjaar 3 | 2021-2022

   PTA leerjaar 4 | 2021-2022

   Daarin vind je in principe alle informatie die je nodig hebt met betrekking tot je eindexamen.
   Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met je mentor.


   PCC Oosterhout

   PTA leerjaar 3 | 2021-2022

   AVO-vakken

   Praktijkvakken


   PTA leerjaar 4 | 2021-2022

   AVO-vakken

   Praktijkvakken

   Keuzevakken leerjaar 3 & 4  | 2021-2022

   Daarin vind je in principe alle informatie die je nodig hebt met betrekking tot je eindexamen.
   Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met je mentor.