headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Arts

In vwo-Xtra zal het geïntegreerde vak Arts worden aangeboden. Dit vak bestaat uit elementen van de vakken muziek, beeldende vorming, tekenen, audiovisuele vorming en drama. In Arts zitten ook ICT-elementen.

Arts werkt thematisch.
In het vak komen theoretische en praktische elementen voor. Er worden onderwerpen behandeld die aansluiten bij de leefwereld van de leerling en onderwerpen die aansluiten op de actualiteit.
In het tweede en derde leerjaar van vwo-Xtra wordt het vak X-Arts aangeboden als keuzevak. Dit is een verdieping van het vak Arts.