headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Cambridge Engels

Op PCC Het Lyceum bestaat de mogelijkheid om mee te doen aan de intensieve voorbereiding op het internationale Cambridge examen dat extern wordt afgenomen onder auspiciën van The British Council.

Het examen is geschikt voor leerlingen uit de bovenbouw, die het Engels al op een hoog niveau beheersen. De Cambridge diploma's van de verschillende niveaus worden internationaal erkend. Zo erkennen buitenlandse werkgevers de diploma‟s op CAE- en zeker op CPE-niveau als garantie voor het vereiste taalniveau voor functies van hoger opgeleiden. Ook voor toelating tot academische studies in het buitenland is het Cambridge certificaat uiterst belangrijk.

Aan het Cambridge examen wordt jaarlijks deelgenomen door bovenbouwleerlingen, waarbij sommigen zich wagen aan het CAE-niveau, maar een aantal nog een stap verdergaan met het CPE-niveau (near native speaker). Dit laatste examen is ook een vereiste voor eerstegraads hbo-docenten.
De examens worden afgenomen op het Horizon College in Alkmaar, een erkend Cambridge Exams Centre. Onze 'Cambridge-leerlingen' slagen meestal allemaal, een geweldige prestatie! Een van onze oud-deelnemers wil graag docent Engels worden en studeert nu aan de HVA, waar hij zijn Certificate direct kan gebruiken.

Vanzelfsprekend zijn we bijzonder trots op de prestaties van onze leerlingen, die naast hun reguliere schoolwerk, flink tijd steken in deze extra activiteiten.