headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Chinees op PCC Het Lyceum


FILM: april 2016 - Chinese scholieren
bezoeken PCC Het Lyceum


Op het PCC geven we, als enige school in de regio Alkmaar, sinds 2008 les in de Chinese taal en cultuur. China neemt een steeds grotere plaats in op het wereldtoneel en het bedrijfsleven heeft graag mensen in dienst die bekend zijn met de Chinese cultuur en Chinees spreken.

Chinees in de onderbouw op PCC Het Lyceum

De bestudering van het Chinese karakterschrift doet een beroep op de visueel-ruimtelijke intelligentie naast de verbale. En de klanktaal doet ook een beroep op de muzikaal-ritmische intelligentie. Daarom start je als vwo-Xtra leerling in de brugklas met de Chinese Taal en Cultuur. In het eerste half jaar leer je bijvoorbeeld over de Chinese geschiedenis, geografie, politiek, natuur en milieu, geloof, kunst. Hierdoor krijg je een goed beeld van het vroegere en huidige China. Na het eerste half jaar staat de Chinese taal centraal; spreken en schrijven (pinyin en karakters). Daarna kun je ervoor kiezen om dit in de tweede (en ook derde klas) als keuzevak te nemen.

Chinees in de bovenbouw op PCC Het Lyceum

Als je in de onderbouw Chinees hebt gedaan, kun je er voor kiezen om ook in de bovenbouw hiermee door te gaan. Onze Chinese docente mevrouw Wang vormt bij voldoende belangstelling een groep per niveau. Aan het eind van de cursus neem je dan deel aan het HSK examen. Dit is het officieel erkende internationale Chinese examen dat op verschillende niveaus wordt afgenomen.
Het is uniek dat er bij ons al leerlingen zijn die dit examen in 2013 hebben afgelegd en met goede resultaten!
In de bovenbouw maakt het vak Chinees deel uit van de Excellentiebouwstenen.

Uitwisseling met China

In het schooljaar 2013-2014 zijn we een uitwisseling gestart met deLiangxiang High School, affilated to Beijing Normal University. Sindsdien gaan onze leerlingen jaarlijks op uitwisselingsbezoek. Ze bezoeken dan o.a. Beijing, de Chinese muur en Xian (terracotta leger).
Chinese scholieren bezoeken jaarlijks ook onze school en volgen hier dan samen met hun Nederlandse buddy's een overwegend cultureel, sportief en ook schools programma. 

 Holland Trailer 

 China Trailer

 

Chinees als schoolexamenvak

Inmiddels is Chinees door het ministerie van OC & W als schoolexamenvak voor vwo erkend en kan dit per 2014 door de school zo aangeboden geworden. Het besluit of het PCC dit in de toekomst ook zal gaan doen, is nog niet genomen. Het hangt onder andere af van de animo voor het vak: dus hoe meer leerlingen enthousiast Chinees kiezen, des te meer toekomst heeft het vak bij ons op school!