headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Internationalisering

PCC Het Lyceum heeft inmiddels een jarenlange traditie opgebouwd met internationaliseringsprojecten. De projecten worden uitgevoerd in onze onder- en bovenbouw.

Uitwisseling is een prachtige gelegenheid om kennis te maken met de cultuur van de projectpartners. Hoe is het gezinsleven daar? Het schoolleven? Hoe ziet de stad er uit? Zijn er typische gewoonten en gebruiken? Al met al een uitdaging voor iedereen. Voor leerlingen is uitwisseling een vormende ervaring waardoor zij hun horizon verbreden, grenzen verleggen en wereldburgers worden.

De Internationaliseringsprojecten van dit moment zijn:
- Health
- Sport
- China Experience

NB: Klik HIER voor informatie over de diverse projecten en verslagen daarvan. 

Health

In dit project werkt het Petrus Canisius College samen met het Georg Büchner Gymnasium uit Darmstadt (D) en het Lycée Les Lombards uit Troyes (F).
Doel van dit project is dat leerlingen gezamenlijk een vergelijkend onderzoek doen naar de gezondheidsbeleving van leerlingen in Duitsland, Frankrijk en Nederland en daarbij op zoek gaan naar overeenkomsten en verschillen. Bij dit project zijn zowel de vakken uit het maatschappijprofiel als natuurprofiel betrokken.
De voertaal van het project is Engels.
Gedurende dit project worden er drie fysieke uitwisselingen per jaar georganiseerd. Dit houdt in dat alle deelnemende leerlingen of naar Troyes of naar Darmstadt afreizen. 

Sport

In dit sportproject werkt PCC Het Lyceum samen met de Beechen Cliff School en Hayesfield School uit Bath (GB).
Doel van deze samenwerking is dat leerlingen onderzoek doen naar de specifieke landensporten en daarbij de gezondheidsbeleving van leerlingen in Engeland en Nederland betrekken.
Bij dit project zijn naast BSM ook enkele vakken uit het maatschappijprofiel en natuurprofiel betrokken.
De voertaal van het project is Engels.
Gedurende dit project worden er twee fysieke uitwisselingen georganiseerd, één in Alkmaar en één in Bath. Alle leerlingen die deelnemen aan het uitwisselingproject zullen ook Bath bezoeken.
 

ChinaExperience

Op PCC Het Lyceum maakt het vak Chinees, met daarin aandacht voor zowel de cultuur als de taal, deel uit van de bijzondere opleiding vwo-Xtra. Leerlingen die ook na de onderbouw kozen voor het vak Chinees, krijgen in de bovenbouw de kans om deel te nemen aan de 'China Experience'. Deze reis en uitwisseling vormen de afsluiting van hun vwo-opleiding, waarbinnen het vak Chinees wordt afgesloten met en examen voor het diploma HSK, het internationaal gecertificeerde standaarddiploma voor Chinees. 

Tijdens hun reis verblijven de PCC-leerlingen grotendeels op de Beijing Normal University Lianxiang Attached High School. Daar volgen ze lessen en van daaruit ondernemen ze vele excursies in de directe omgeving en naar elders in China. De 'ChinaExperience' vormt een indrukwekkende afsluiting van dit bijzondere lesvak.
Elders op deze website is een REISVERSLAG te vinden, evenals alle informatie over het LESVAK CHINEES op onze school.